Logo Arbeidsjurist Eindhoven

TRANSITIEVERGOEDING

Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag
Gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan recht geven op transitievergoeding. Lees hier meer over de voorwaarden.

Gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan recht geven op transitievergoeding. In 2018 heeft de Hoge Raad bepaald dat als geen sprake is van een volledige ontbinding van de arbeidsovereenkomst, de werknemer aanspraak kan maken op een (gedeeltelijke) transitievergoeding. Het moet dan wel gaan om een gedwongen vermindering van de arbeidsomvang met tenminste 20%.

Hoogte transitievergoeding gedeeltelijk ontslag

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van het laatstgenoten salaris. Indien de arbeidstijd van de werknemer substantieel en structureel vermindert met tenminste 20%, dan kan de werknemer aanspraak maken op een transitievergoeding voor dat deel. De gedeeltelijke transitievergoeding moet berekend worden naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd en moet daarbij uitgaan van het salaris waar de werknemer voorheen aanspraak op maakte. Op deze pagina over transitievergoeding kun je de gedeeltelijke transitievergoeding berekenen.

Nieuwe arbeidsovereenkomst of gedeeltelijke ontbinding bestaande overeenkomst

Het maakt volgens de Hoge Raad niet uit of dat een bestaande overeenkomst wordt ontbonden en een nieuwe wordt aangeboden of dat sprake is van een gedeeltelijke ontbinding. In de beide situaties ontstaat het recht op gedeeltelijke transitievergoeding indien het aantal arbeidsuren substantieel en structureel wordt aangepast. Ook als partijen samen de structurele vermindering overeenkomen (bijvoorbeeld met een vaststellingsovereenkomst) bestaat het recht op gedeeltelijke transitievergoeding.

Advies gedeeltelijke transitievergoeding

Het advies is om bij gedeeltelijke ontbinding contact op te nemen met een arbeidsrecht specialist. Binnen Arbeidsjurist zijn specialisten werkzaam die je kunnen adviseren over de rechten op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Arbeidsadvies nodig?

Ontdek recente kennisbankartikelen