Vaststellingsovereenkomst beoordelen

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst? Neem dan contact op met Arbeidsjurist Eindhoven. Onderhandelen over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst is voor de meeste werknemers geen dagelijks werk. Voor ons wel. Wij weten precies waar we op moeten letten en staan u graag bij. Laat u adviseren over de inhoud en voorkom nare verrassingen achteraf. Wij zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Uw kwestie voorleggen aan een arbeidsjurist? Dan heeft u bij ons de zekerheid dat het intakegesprek vrijblijvend is. Interesse? Vul dan het contactformulier in of stel uw vraag via Whatsapp of bel ons op 040-3035113.

Vaststellingsovereenkomst "wederzijds goedvinden"

Het merendeel van de arbeidsovereenkomsten wordt niet beëindigd door verleende toestemming van het UWV of door ontbinding door de kantonrechter, maar met wederzijds goedvinden. Er wordt tussen werkgever en werknemer onderhandeld over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Het resultaat van de onderhandelingen wordt vastgelegd in een schriftelijke vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. De juristen van Arbeidsjurist Eindhoven onderhandelen dagelijks over de inhoud van vaststellingsovereenkomst. Samen met ons bereikt u het optimale resultaat, bijvoorbeeld een veel hogere ontslagvergoeding! 

GRATIS check van uw vaststellingsovereenkomst!

Inhoud vaststellingsovereenkomst, recht op een uitkering?

Heeft u recht op een WW-uitkering? Bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst moet u een kopie van de vaststellingsovereenkomst opsturen aan het UWV. Het UWV toetst of er geen sprake is van verwijtbare werkloosheid (= werknemer is zelf schuldig aan ontslag). Daarnaast bepaalt het UWV of de juiste (fictieve) opzegtermijn is gehanteerd. De WW-uitkering start pas op het moment dat de arbeidsovereenkomst na in achtneming van de juiste opzegtermijn zou zijn geëindigd. Dit kan er toe leiden dat u tijdelijk geen inkomen heeft. De arbeidsovereenkomst is namelijk al geëindigd en daarmee ook het recht op salaris en uw recht op een WW-uitkering is nog niet gestart.

In een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) moet tenminste het volgende zijn opgenomen:

  • de namen en adresgegevens van de partijen
  • de bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de werknemer mag besluiten van de overeenkomst af te zien
  • wie heeft voorgesteld het dienstverband te eindigen en wat de reden daarvan is (initiatief dient bij werkgever te liggen)
  • dat er geen dringende reden is voor ontslag
  • dat het gaat om een beeindiging met wederzijds goedvinden
  • de datum waarop de arbeidsrelatie eindigt (let op wettelijke opzegtermijn)

Daarnaast zijn er nog een groot aantal onderdelen te benoemen, zoals hoe hoog is de financiele vergoeding (ontslagvergoeding) voor de werknemer, blijft de werknemer werken tot de einddatum of is hij vrijgesteld van arbeid, worden de vakantiedagen uitbetaald, wordt de werknemer ontslagen uit zijn concurrentie-en/of relatiebeding?

Kosten vaststellingsovereenkomst werknemer

Arbeidsjurist Eindhoven controleert uw vaststellingsovereenkomst gratis! De vaststellingsovereenkomst zal in eerste instantie door uw werkgever worden opgesteld en deze gaat uiteraard vooral uit van zijn belangen. Wij zorgen er voor dat er ook voldoende aandacht wordt besteed aan uw belangen. Wij bekijken of een hogere ontslagvergoeding mogelijk is en dat er geen afspraken zijn opgenomen die u in de toekomst beperken. De vergoeding van de kosten van rechtsbijstand maken vaak onderdeel uit van de onderhandeling en hier gaan de meeste werkgevers mee akkoord. Linksom of rechtsom, u profiteert altijd van onze werkzaamheden. Het begint namelijk allemaal met een gratis intakegesprek waarbij we uw eerste vragen kosteloos beantwoorden. 


Transitievergoeding of ontslagvergoeding?

Arbeidsjurist Eindhoven krijgt vaak de vraag wat het verschil is tussen een transitievergoeding en ontslagvergoeding?

In de laatste jaren is het ontslagrecht verder versoepeld. Het is voor werkgevers makkelijker om u te ontslaan. Om de medewerker te beschermen, is de “transitievergoeding” bedacht: een bedrag dat u krijgt bij het ontslag. De transitievergoeding is bedoeld om nieuw werk en daarmee een nieuwe inkomstenbron te krijgen.  Alleen als u minimaal twee jaar heeft gewerkt bij uw werkgever dan heeft u recht op een transitievergoeding bij ontslag. Het ontslag moet wel gaan via het UWV of de kantonrechter. In dat geval is uw werkgever verplicht u een transitievergoeding te betalen.

Als het ontslag niet gaat via de kantonrechter of het UWV is een transitievergoeding niet verplicht. Maar dat betekent niet dat u geen ontslagvergoeding kunt krijgen. Als u afspreekt dat u het eens bent over het ontslag dan is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. U dient bereid te zijn om aan het ontslag (zonder ontslagvergunning of uitspraak van de Kantonrechter) uw medewerking te verlenen. Een aardige financiële compensatie in de vorm van een ontslagvergoeding is iets wat u kan overtuigen! Voordeel voor uw werkgever is ook dat hij geen ontslagprocedure via de kantonrechter of het UWV hoeft te starten. Dat scheelt hem dan weer tijd en geld. Arbeidsjurist Eindhoven onderhandelt over de vergoeding met uw werkgever.

Advies nodig?

Heeft u een vraag voor ons over uw vaststellingsovereenkomst, de ww-uitkering, de ontslagvergoeding of een andere vraag over werk en inkomen? Wij zijn het gewend om snel te schakelen. Als u dat wenst, dan heeft u al binnen 24 uur een afspraak bij ons op kantoor. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Vul het contactformulier in of stel uw vraag via Whatsappof bel ons direct op 040-3035113. Het eerste gesprek is altijd gratis!