Over ons

Wij ervaren dat een arbeidsgeschil veelal ontstaat uit een combinatie van bijvoorbeeld een verschil van inzicht over ziekte/verzuim en een gewenst ontslag. Er kunnen tevens een arbeidsgeschillen ontstaan over (een combinatie van) de volgende onderwerpen:

  • arbeids(on)geschiktheid
  • overtreding binnen de onderneming
  • functioneren werknemer
  • salaris, bonus en achterstanden daaromtrent
  • concurrentie-/ relatiebeding en/of geheimhouding