Blog

Berekening transitievergoeding

Bereken gratis uw transitievergoeding. De wettelijke vergoeding bij ontslag via het UWV of bij toestemming van de kantonrechter. Vaststellingsovereenkomst of ontslagvoorstel ontvangen? Dan heeft u vaak recht op een ontslagvergoeding die hoger is dan de transitievergoeding.

Lees meer »

Vaststellingsovereenkomst ontslag

Vaststellings-overeenkomstCoronacrisis en uw baan staat daardoor op te tocht? Zorg ervoor dat u het maximale uit een gedwongen ontslag haalt.Plan kosteloos adviesgesprekOntslagvoorstelArbeidsjuristen die u op

Lees meer »

Transitievergoeding

Transitie vergoedingAdvies, bemiddeling en onderhandeling ter optimalisatie van het ontslag.Plan kosteloos adviesgesprekArbeidsrechtArbeidsjuristen die u op heldere wijze informeren over uw rechten en plichten.Gratis adviesgesprekGratis intakegesprekArbeidsjuristen

Lees meer »

Ziekte en ontslag met wederzijds goedvinden

Soms doen werkgevers aan zieke werknemers een aanbod om het ontslag onderling te regelen. Dit heet “ontslag met wederzijds goedvinden”. Uw werkgever biedt bijvoorbeeld een ontslagvergoeding aan in de hoop u over te halen. In “normale” situaties komt ontslag op deze wijze vaak voor. Echter, dit meewerken aan het eigen ontslag tijdens ziekte kent een groot (financieel) risico. Wij raden het dus af. Meer informatie? Lees het in ons nieuwe artikel.

Lees meer »

Bonusregeling

Een bonus kan ontvangen worden bovenop het inkomen van een werknemer. Als een werkgever structureel een bonus uitkeert, kunnen de werknemers naar verloop van tijd recht hebben op deze bonus. De bonusuitkering geldt dan als verworven recht. Om dit te voorkomen, is het van belang om een goede bonusregeling op te (laten) stellen. Arbeidsjurist Eindhoven informeert u graag over de mogelijkheden. In ons nieuwe artikel hebben wij een aantal aandachtspunten samengevat.

Lees meer »

Eisen verbetertraject werknemer

Nergens in de wet staat aan welke eisen een verbetertraject bij disfunctioneren moet voldoen. Wanneer doen we het nu goed? Moet de werkgever de werknemer op sleeptouw nemen? Mag de werkgever het initiatief voor een verbeterplan bij de werknemer leggen? In het nieuwe artikel geeft Arbeidsjurist Eindhoven antwoord op deze vragen. Lees het op onze website.

Lees meer »

Een bedrijfsongeval dat niemand zag en hoorde gebeuren

Werkgever stelt zich op het standpunt dat niet aangetoond kan worden dat de breuk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan. Hoe ver rijkt de bewijslast van de werknemer en krijgt hij (in hoger beroep) gelijk? Rechtsbijstand nodig bij een bedrijfsongeval? Neem dan direct contact op met Arbeidsjurist Eindhoven.

Lees meer »