Transitievergoeding

Op deze pagina een overzicht van het thema transitievergoeding. Heb je een vraag over de transitievergoeding of een ontslagtraject waarmee je (binnenkort) te maken hebt? Neem dan direct contact.

Wat is transitievergoeding?

De transitievergoeding is een wettelijke ontslagvergoeding. De regeling transitievergoeding is opgenomen in artikel 7:673 van het burgerlijk wetboek. Het doel van de transitievergoeding is om de werknemer financieel te faciliteren van de overgang (transitie) naar ander werk. Ook is de transitievergoeding een compensatie voor het ontslag. De werknemer kan de vergoeding gebruiken voor de kosten van een opleiding of voor ondersteuning naar ander werk.

Vaststellingsovereenkomst

Wanneer heb je recht op transitievergoeding?

Er ontstaat automatisch een recht op transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd. Ook na 2 jaar ziekte heb je automatisch recht op de transitievergoeding als je wordt ontslagen. Ook als de arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd wordt opgezegd door de werkgever dan ontstaat automatisch het recht het een transitievergoeding. De werkgever zal toestemming nodig hebben van het UWV of de kantonrechter als hij de arbeidsovereenkomst eenzijdig wil opzeggen. Ook bij gedeeltelijke opzegging heb je recht op transitievergoeding.

Stappenplan transitievergoeding?

Zo gaan wij te werk

Transitievergoeding berekenen

Onze juristen zijn expert in het berekenen van de wettelijke transitievergoeding. Bereken jouw transitievergoeding eenvoudig met onze rekentool.

Onderhandeling

Als er voldoende aanknopingspunten zijn om een hogere ontslagvergoeding te krijgen, dan kunnen wij de onderhandeling voeren. Dit hoeft jou niets te kosten.

Beter resultaat

Met onze hulp bent je verzekert van een beter resultaat. Zit je of krijg je binnenkort te maken met een ontslagtraject? Vraag een gratis ontslagcheck aan.

Hoogte transitievergoeding in 2022/ 2023

De transitievergoeding is maximaal € 86.000 bruto of één hoger bruto jaarsalaris. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door 2 onderdelen: namelijk het laatstgenoten salaris en de duur van het dienstverband. De werknemer heeft recht op 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag. 

 

• 1/3 maandsalaris voor alle volle dienstjaren;
• 1/36 maandsalaris voor de resterende volle maanden en;
• 1/1095 maandsalaris voor eventueel resterende dagen.

 

Wat is de hoogte van de transitievergoeding? Dit bereken je eenvoudig met de rekentool transitievergoeding. Hoeveel belasting je moet betalen over de transitievergoeding lees je in de blog transitievergoeding en belastingen.

Transitievergoeding berekenen

Bereken zelf de transitievergoeding

Document

Datum buiten dienst moet na/groter zijn dan de dienstdatum.

Uitkomst transitievergoeding

Werknemer gegevens

Datum dienst January 3, 1990
Datum buiten dienst Nov 19, 2021
Bruto maandinkomen €3,456.00

Duur van het dienstverband

Duur van het dienstverband January 3, 1990

Berekening transitievergoeding

31 jaren x €3,456.00 x 1/3 €35,712.00
31 maanden x €3,456.00 x 1/3 x 1/12 €960.00
31 dagen x €3,456.00 x 1/3 x 1/365 €53.65
Resultaat €36,725.65

Klantwaarderingen

Berekenen transitievergoeding

Bij het berekenen van de transitievergoeding moet worden uitgegaan van het totale maandsalaris dat bestaat uit het bruto basis maandsalaris + vaste en variabele componenten. Om de berekening te maken van de transitievergoeding dien je eerst het maandsalaris te bepalen. Het bruto maandsalaris bestaat uit de volgende vaste en variabele looncomponenten.

 

Vaste looncomponenten transitievergoeding

 • Provisie
 • Vakantietoeslag
 • Vaste 13de maand
 • Ploegentoeslag
 • Overwerktoeslag

 

De verdiende vaste looncomponenten in de 12 maanden voorafgaand van het ontslag tel je bij elkaar op. Deze neem je voor 1/12 deel mee bij het bepalen van het gemiddelde wat je bij het basissalaris optelt.

Variabele looncomponenten transitievergoeding

 • Winstuitkeringen
 • Bonussen
 • Eindejaarsuitkeringen (variabel)

 

De verdiende variabele looncomponenten in 36 maanden voorafgaand van het ontslag tel je bij elkaar op. Deze neem je mee voor 1/36 deel bij het bepalen van het gemiddelde wat je bij het basissalaris optelt.

Veelgestelde vragen transitievergoeding

Je hebt recht op een transitievergoeding of kunt onderhandelen over een ontslagvergoeding. Het verschil tussen deze vergoedingen is dat de transitievergoeding in de wet is vastgelegd. De ontslagvergoeding is niet wettelijk geregeld. De transitievergoeding is een recht waar de werknemer in bepaalde situaties automatisch aanspraak op kan maken. Namelijk wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigd of niet verlengd.

 

De ontslagvergoeding (of beëindigingsvergoeding) kan gebaseerd zijn op de uitkomst van de wettelijke transitievergoeding maar dat hoeft niet zo te zijn. De ontslagvergoeding die partijen afspreken kan hoger of zelfs lager zijn dan de wettelijke transitievergoeding.

Allereerst dien je het maandsalaris te bepalen, deze bestaat uit het basissalaris + vaste en variabele looncomponenten. Vervolgens dien je de arbeidsduur te bepalen (datum indiensttreding en verwachtte einddatum). Aan de hand van deze informatie kun je de transitievergoeding berekenen. Bij het bepalen van de arbeidsduur dient ook de periode meegerekend te worden dat je via een uitzendbureau werkzaamheden hebt verricht voor de werkgever.

In de situatie dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV of de kantonrechter mag beëindigen, kun je niet onderhandelen over de transitievergoeding. Dan ontstaat automatisch het recht op de transitievergoeding die volgens een vaste formule wordt berekend.

 

Je kunt wel onderhandelen over de ontslagvergoeding en andere voorwaarden in het geval de werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt. In de vaststellingsovereenkomst kan een hogere of lagere transitievergoeding (= ontslagvergoeding) worden opgenomen.

Als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt dan heeft hij geen recht op transitievergoeding. Er bestaan ook uitzonderingen op het recht op transitievergoeding.

 

 1. Indien het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen (ontslag op staande voet)
 2. Indien de werknemer jonger dan 18 jaar is en maximaal 12 uur per week werkt
 3. Indien de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt
 4. In het geval van faillissement of surseance van betaling van de werkgever

 

In deze 4 gevallen heeft de werknemer geen recht op de transitievergoeding.

De wettelijke transitievergoeding is samengesteld uit drie berekeningen.

 

 • 1/3 maandsalaris voor alle volledige dienstjaren
 • 1/36 maandsalaris voor de resterende volle maanden
 • 1/1095 maandsalaris voor de resterende dagen

 

Na 2 jaar ziekte kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen na toestemming via het UWV of kan hij ervoor kiezen om een vaststellingsovereenkomst te sluiten. In de beide gevallen kan de werknemer aanspraak maken op de wettelijke transitievergoeding.

 

In de blog ziek uit dienst en transitievergoeding lees je alles over welke rechten een werknemer heeft als hij ziek uit dienst gaat.

De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als de werknemer zelf opzegt. Ook niet in de situatie dat de werknemer op staande voet wordt ontslagen vanwege ernstig verwijtbaar handelen. Als in de cao een vervangende voorziening is opgenomen die in de plaats komt van de wettelijke transitievergoeding dan hoeft de werkgever ook geen transitievergoeding te betalen. Meer over de vervangende voorziening als uitzondering op de transitievergoeding lees je in onze blog over dit onderwerp.

Ook bij gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst, met of zonder vaststellingsovereenkomst, kan een werknemer recht hebben op een transitievergoeding. In het geval de arbeidstijd met tenminste 20% structureel wordt verminderd, dan kan de werknemer naar evenredigheid aanspraak maken op een gedeeltelijke transitievergoeding. In de blog gedeeltelijke opzegging transitievergoeding geven wij hierover meer informatie.

Als de werknemer ziek uit dienst gaat dan kan de werkgever een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. Ook als de werkgever van een klein bedrijf stopt doordat hij zelf met pensioen gaat of overlijdt kan hij om een compensatie transitievergoeding vragen. Met de regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de transitievergoeding terugkrijgen van de overheid. Ook zijn sommige kosten die een werkgever heeft gemaakt aftrekbaar van de transitievergoeding.

In 90% van de gevallen kunnen wij betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding realiseren. Het hoeft de werknemer in principe niets te kosten omdat wij de werkgever zullen verzoeken om de kosten te vergoeden. De eerste analyse van jouw zaak is volledig gratis. We kunnen dan samen bepalen of dat wij van meerwaarde kunnen zijn.

Voordelen
vaststellingsovereenkomst

Waarom kiezen voor een vaststellingsovereenkomst?

Snelheid

Snelheid door het geschil te regelen via een vaststellingsovereenkomst. De beëindigingsovereenkomst kan één dag getekend zijn.

Bijkomende afspraken

Alleen in een vaststellingsovereenkomst kun je extra voorwaarden opnemen over bijvoorbeeld vrijstelling van werk of budget voor scholing of outplacement.

Hogere ontslagvergoeding

Afhankelijk van de werkelijke reden van het ontslag, kunnen we een ontslagvergoeding vragen die hoger is dan de wettelijke transitievergoeding.

Juridisch advies vaststellingsovereenkomst nodig?

Pillar pages

Formulier voor pillar pages
 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, pdf, png, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 3.

  Rate This page 4.3/5
  ×