Vaststellingsovereenkomst

Op deze pagina beantwoorden we een aantal vragen die ons vaak worden gesteld over de vaststellingsovereenkomst. Laat jouw ontslagvoorstel altijd kosteloos checken voordat je akkoord gaat. Vaak zijn betere ontslagvoorwaarden en/of een hogere vergoeding te realiseren. Heb je nu of binnenkort juridisch advies en begeleiding nodig in jouw ontslagtraject? Neem dan direct contact en bespreek vrijblijvend de mogelijkheden.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd, is een wettelijk toegestane manier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In de vaststellingsovereenkomst zijn de voorwaarden opgenomen waaronder dat de arbeidsovereenkomst met “wederzijds goedvinden” tussen werkgever en werknemer wordt beëindigd. Afhankelijk van wat de feitelijke reden is dat er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten, heb je de mogelijkheid om hierover te onderhandelen. Denk aan een hogere ontslagvergoeding of betere ontslagvoorwaarden. Ga nooit direct akkoord met een ontslagvoorstel zonder daarover juridisch advies in te winnen van een arbeidsjurist.

Vaststellingsovereenkomst

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Een aantal elementen zijn belangrijk om te spreken van een juridisch correcte vaststellingsovereenkomst. Ook wil je dat de overeenkomst “ww- proof” is oftewel dat je in aanmerking kunt komen voor een uitkering van het UWV. De belangrijkste bepalingen in een vaststellingsovereenkomst zijn:

Wil je meer weten over wat er in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen? Lees het in de blog inhoud vaststellingsovereenkomst.

Juridische advies nodig bij jouw beëindigingsovereenkomst?

Wij bieden advies en begeleiding bij ontslag. Laat jouw vaststellingovereenkomst gratis controleren. 

Zo gaan wij te werk:

Vaststellingsovereenkomst controleren

Wij controleren of de vso juridisch correct is. Tevens kunnen wij adviseren over de mogelijkheden van een tegenvoorstel.

Onderhandeling vaststellingsovereenkomst

Als er voldoende aanknopingspunten zijn om een tegenvoorstel te doen, dan zullen wij in onderhandeling gaan.

Betere voorwaarden & hogere ontslagvergoeding

In meer dan 80% van de gevallen resulteert onze hulp in betere ontslagvoorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.

Vaststellingsovereenkomst voorbeeld

Omdat wij vinden dat iedereen een beëindigingsovereenkomst moet kunnen sluiten die alle belangrijke elementen bevat, hebben wij een model vaststellingsovereenkomst beschikbaar gesteld welke je gratis kunt downloaden. Het is raadzaam om hierover altijd advies in te winnen bij Arbeidsjurist Eindhoven voordat je het ontslagvoorstel tekent.

Klantwaarderingen

Onderhandeling vaststellingsovereenkomst

Alleen bij een vaststellingsovereenkomst kun je onderhandelen over de voorwaarden van het ontslag. Je kunt een hogere ontslagvergoeding krijgen, budget voor scholing en/of outplacement en afspraken maken over een latere einddatum eventueel in combinatie met een vrijstelling van werk. Wanneer je al tijden lang disfunctioneert en de werkgever hiervan een dossier heeft, dan heb je een minder goede onderhandelingspositie dan wanneer je goed functioneert. De kosten van een arbeidsrecht advocaat worden vaak volledig vergoed. Neem contact op voor een kosteloze check.

onderhandeling vaststellingsovereenkomst

Transitievergoeding of na onderhandeling een hogere ontslagvergoeding?

De transitievergoeding is een wettelijke compensatie die de werkgever moet voldoen als de arbeidsovereenkomst eenzijdig -na toestemming van het UWV of de rechter- mag worden beëindigd. Soms baseren werkgevers de compensatie die zij opnemen in de vaststellingsovereenkomst op de wettelijke transitievergoeding en soms een hogere ontslagvergoeding. De transitievergoeding kun je met onze rekentool transitievergoeding berekenen. 

Veelgestelde vragen over een vaststellingsovereenkomst

Je krijgt een vaststellingsovereenkomst als je samen met de werkgever het ontslag afspreekt. Dit noemen we ook wel ontslag met “wederzijds goedvinden”. De voorwaarden van het ontslag worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. 90% van alle ontslagen worden met een vaststellingsovereenkomst.

Je kunt een vaststellingsovereenkomst tekenen als je ziek bent. Je loopt daarmee wel het risico dat je niet in aanmerking kunt komen voor een werkeloosheidswetuitkering. Als je per einddatum arbeidsgeschikt bent dan zijn er mogelijkheden om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan. Het is belangrijk dat je van te voren advies inwint voordat je een overeenkomst tekent. 

Na 104 weken ziekte stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. In dat geval zal de werkgever er ook voor kunnen kiezen om een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Het alternatief is dat een ontslagprocedure wordt gestart bij het UWV. Veelal regelen partijen onderling het ontslag na 104 weken ziekte met een vaststellingsovereenkomst. 

Meer lees je in de blog ziek uit dienst met een vaststellingsovereenkomst

Je kunt een getekende vaststellingsovereenkomst herroepen. Dit doe je binnen 14 dagen wanneer er een artikel bedenktermijn in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen. Wanneer de bedenktermijn ontbreekt in de vaststellingsovereenkomst, dan heb je volgens de wet een termijn van drie weken om de vaststellingsovereenkomst te herroepen.

Ga je niet akkoord met de vaststellingsovereenkomst? Dan loopt de arbeidsovereenkomst door. Je zult de werkzaamheden moeten verrichten en de werkgever dient het salaris te voldoen. Indien de werkgever een legitieme reden denk te hebben om jou te ontslaan, bijvoorbeeld vanwege disfunctioneren of door toedoen van slechte bedrijfseconomische omstandigheden dan zal hij jou eventueel eenzijdig willen ontslaan. Als het UWV een ontslagvergunning verstrekt of de kantonrechter toestemming geeft dan mag de arbeidsovereenkomst eenzijdig worden opgezegd. In dat geval heb je alleen recht op een transitievergoeding.

 

De wettelijke transitievergoeding is samengesteld uit drie berekeningen.

 

  • 1/3 maandsalaris voor alle volledige dienstjaren
  • 1/36 maandsalaris voor de resterende volle maanden
  • 1/1095 maandsalaris voor de resterende dagen

 

Met onze rekentool transitievergoeding kun je eenvoudig de wettelijke transitievergoeding berekenen.

Er wordt altijd gesproken over een bruto ontslagvergoeding. Dit is een vergoeding inclusief belastingen. Hoeveel je netto overhoudt -dus op je bankrekening gestort krijgt- is afhankelijk van het percentage belasting dat de werkgever inhoudt. Daarbij gaan werkgevers er in principe uit dat jouw jaarinkomen 12 x jouw maandinkomen is + vakantietoeslag.

Als dit samen minder is dan € 69.398 (cijfers 2022) dan zal zij 37,07% inhouden en als dit meer is dan € 69.398 dan zal zij 49,5% inhouden. In 2023 is het belastingtarief tot € 73.031 een percentage van 36,93% en daarboven 49,5%.

Als de werkgever teveel of juist te weinig belasting inhoudt dan zal dit terugkomen bij de aangifte inkomstenbelasting wat dan zal resulteren in een teruggave of een bij te betalen bedrag aan de Belastingdienst. Alles weten over de belastingdruk over de transitievergoeding lees je terug in onze blog.

Je hebt onder strikte voorwaarden recht op een sociale uitkering van het UWV als je een vaststellingsovereenkomst tekent. Als je een uitkering aanvraagt dan kan het UWV vragen om een afschrift van de vaststellingsovereenkomst. Uit de vaststellingsovereenkomst moet blijken dat je niet verwijtbaar werkeloos bent. Met andere woorden: het initiatief van het ontslag moet bij de werkgever liggen. Het is ook om die reden dat in de vaststellingsovereenkomst nooit de feitelijke reden van het ontslag wordt opgenomen. Veelal wordt ervoor gekozen om een neutrale ontslaggrond “verschil van inzicht over het functioneren” op te nemen. Een dergelijke grond zorgt ervoor dat de vaststellingsovereenkomst “ww of UWV proof” is.

In 90% van de gevallen kunnen wij betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding realiseren. Het hoeft de werknemer in principe niets te kosten omdat wij de werkgever zullen verzoeken om de kosten te vergoeden. De eerste analyse is overigens volledig gratis. We kunnen dan samen bepalen of dat wij van meerwaarde kunnen zijn.

De voordelen van een
vaststellingsovereenkomst

Dit kun je verwachten

Snelheid

Je hebt snel duidelijkheid. De beëindigingsovereenkomst kan soms in 24 uur getekend zijn.

Bijkomende afspraken

De overeenkomst is vormvrij en daarin kunnen ook afspraken worden gemaakt over vrijstelling van werk of budget voor scholding of outplacement.

Hogere ontslagvergoeding

Afhankelijk van jouw situatie kunnen we om een ontslagvergoeding vragen die hoger is dan de wettelijke transitievergoeding.

Juridisch advies vaststellingsovereenkomst nodig?

Pillar pages

Formulier voor pillar pages
  • Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: jpg, pdf, png, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 3.

    Rate This page 5/5
    ×