Logo Arbeidsjurist Eindhoven

TRANSITIEVERGOEDING

Aftrekbare kosten transitievergoeding

mr. Roy van der Wiel - Arbeidsjurist in Eindhoven
Aftrekbare kosten transitievergoeding
Een bedrijf kan de kosten voor outplacement of scholing aftrekken van de transitievergoeding van de werknemer. Hoe dit zit lees je hier.

Soms kan een bedrijf de kosten voor outplacement of scholing aftrekken van de transitievergoeding van de werknemer. De kosten moeten dan wel gemaakt zijn naar aanleiding van een eventueel ontslag. Ook moet de werkgever overleg hebben gehad met de werknemer. De voorwaarden om kosten gerelateerd aan inzetbaarheid af te trekken zetten we hierna uiteen.

Voorwaarden kosten aftrekken transitievergoeding

Als de werkgever de kosten van inzetbaarheid wil aftrekken van de transitievergoeding dan moet aan de volgende belangrijkste eisen zijn voldaan.

  1. De werkgever moet de kosten hebben gespecificeerd en de werknemer hebben geïnformeerd.
  2. De werknemer schriftelijk akkoord heeft gegeven om deze kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding.
  3. De werkgever de kosten zelf heeft gemaakt.
  4. De kosten zijn gemaakt ten dienste van de werknemer.
  5. De kosten mogen alleen in mindering gebracht worden op het deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd in de periode waarin de kosten zijn gemaakt of hierna.

Er zijn nog een aantal voorwaarden om kosten in mindering te brengen waarover wij graag informeren.

Berekenen aftrekbaarheid van kosten van de transitievergoeding?

Voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding zul het basissalaris moeten berekenen. Daarvoor neem je het volledige salaris (dus zonder korting ivm ziekte). Tevens zul je de vaste en variabele looncomponenten moeten meenemen om het volledige maandsalaris te berekenen. De einddatum is de datum dat de loondoorbetalingsverplichting is gestopt (104 weken na eerste ziektedag) wanneer de werknemer verzoekt om de beëindiging en de feitelijke datum wanneer de werkgever verzoekt om ontslag. De transitievergoeding na 2 jaar ziekte kun je de rekentool ‘transitievergoeding berekenen‘ gebruiken.

Arbeidsadvies nodig?

Ontdek recente kennisbankartikelen