Ziekte en re-integratie

Vaak weten werkgever en werknemer niet precies wat de rechten en plichten zijn bij langdurige ziekte. 

Wij geven inzicht in de belangrijkste zaken om rekening mee te houden.

Rechten en plichten bij langdurige ziekte

Je bent ziek en dat is erg vervelend. Werk je hierdoor niet of maar gedeeltelijk? De gevolgen voor jouw inkomen en re-integratie hangen af van jouw situatie. Alle eerder besproken rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Deze wet is ingesteld om het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen door snel en efficiënt in te grijpen. Alle rechten en plichten die werknemer en werkgever hebben bij ziekte zijn hierin vastgelegd. Dit omvat zaken zoals het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) en het bijhouden van een re-integratiedossier.

Arbeidsovereenkomst

Juridisch advies en begeleiding bij het aangaan en/of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde tijd. Wij onderhandelen altijd de beste voorwaarden voor jou uit.

Ziekte & re-integratie

Langdurige ziekte kan voor zowel werknemer als werkgever erg vervelend zijn. Onze arbeidsjurist bespreekt de zaak, bestudeert alle documenten en beoordeelt jouw situatie. Professionele begeleiding bij re-integratie.

Vaststellingsovereenkomst

Het kan natuurlijk gebeuren: jouw werkgever wil de arbeidsrelatie beëindigen en heeft een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Hoe vervelend dat ook is, een goede voorbereiding is belangrijk.

Re-integratieverplichtingen werkgever bij ziekte

Als werkgever heb jij een aantal plichten wanneer een werknemer langdurig ziek is. Zo moet jij je inspannen voor de re-integratie van de werknemer in jouw bedrijf. Dit doe je bijvoorbeeld door samen met de werknemer af te spreken dat de werknemer minder uren gaat werken óf een ander takenpakket krijgt. Ook moet jij minimaal 70% van het loon doorbetalen gedurende de eerste twee jaar. Jij mag de werknemer niet ontslaan op gronde van de ziekte in de eerste twee jaar. Dit mag wel als het gaat om een andere reden voor ontslag.

Verplichtingen werknemers bij ziekte

Als werknemer heb je in de eerste twee jaar van de ziekte recht op minimaal 70% van het loon. Een werkgever moet jou dus doorbetalen, ook als je niet aan het werk bent. Ook mag jouw werkgever je niet ontslaan tijdens de eerste twee jaar van de ziekte, tenzij dit een andere reden heeft dan de ziekte. Verder ben jij verplicht je in te spannen voor de re-integratie.

Hoe gaan wij te werk?

Wij willen jou graag leren kennen en jij wilt natuurlijk weten wie wij zijn. Dat kan! We komen er snel genoeg achter of wij jou kunnen bieden wat jij verwacht. Onze arbeidsjuristen verwelkomen jou graag voor een eerste adviesgesprek.

Juridisch advies is geen simpele druk op de knop. Het gaat om het resultaat van een nauwkeurige inventarisatie van jouw wensen en mogelijkheden. Hier nemen wij dan ook uitgebreid de tijd voor en zetten we alle belangrijke aspecten samen met jou op een rijtje. Onze arbeidsjuristen nemen hier uitgebreid de tijd voor tijdens het eerste gesprek. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Je zit nergens aan vast!

Als het ‘klikt’ en wij jou goed van dienst kunnen zijn, dan ontvang je van ons een passend voorstel. We baseren het adviestraject altijd op jouw doelen en mogelijkheden. Wij hechten daarbij meer belang aan een realistische benadering dan aan het scheppen van te hoge verwachtingen. Kun jij je hierin vinden? Dan gaan wij actief aan de slag met de begeleiding. Dát is het uitgangspunt van onze heldere juridische dienstverlening.

Vanaf dit moment zullen wij jou ontzorgen. Wij duiken van A tot Z in jouw arbeidskwestie en zorgen ervoor dat deze snel en goed wordt afgehandeld. De actieve werkwijze die wij hanteren, heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. Neem gerust een kijkje bij onze recensies op het internet.

Voor, tijdens en na het adviestraject zijn wij jouw aanspreekpunt. Onze samenwerking levert al lange tijd uitsluitend tevreden ­klanten op. Wij zetten dat ene stapje extra dat juist in veel zaken het verschil maakt. Jouw zaak is bij ons in goede handen. 

Conflict tijdens ziekte

Zowel werknemer als werkgever kunnen tijdens de re-integratie een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV, wanneer er conflicten ontstaan tijdens de arbeidsongeschiktheid. Zo kan het voorkomen dat een werkgever vindt dat de werknemer zich niet genoeg inspant voor de re-integratie bij ziekte. Wanneer het UWV het daar mee eens is mag een werkgever sancties opleggen, zoals het stopzetten van het loon. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een werknemer vindt dat de werkgever niet genoeg doet aan de re-integratie. Ook dan kan een deskundigenoordeel worden aangevraagd. Mocht het UWV oordelen dat de werknemer gelijk heeft, krijgt de werkgever een loonsanctie. Dit houdt in dat de tijd waarin het loon door betaald moet worden, verlengd zal worden. Dit is vaak een jaar of zelfs langer.

Actief voor werknemers en bedrijven

Arbeidsrecht advies

Heb jij vragen over jouw contract, rechten of plichten? Wil je precies weten waar jij op moet letten bij het aangaan van een contract? Arbeidsjurist Eindhoven adviseert werknemers en werkgevers bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Ook bij ontslag zijn we je graag van dienst. Geen nare verassingen, maar heldere afspraken.

Rate This page 4.4/5
×