Uitzonderingen transitievergoeding: Vervangende voorziening voor transitievergoeding in cao

Het is mogelijk dat in een cao vervangende afspraken zijn gemaakt in plaats van de transitievergoeding. In principe heeft een werknemer recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd. In de cao kan dus worden bepaald dat een werknemer een vervangende voorziening krijgt in plaats van een transitievergoeding. Dit kan sinds 1 januari 2020 en alleen in het geval van ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Wanneer vervangende voorziening in plaats van transitievergoeding?

Als dit bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is bepaald. Zoals hiervoor aangehaald kan dit alleen bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De vervangende voorziening hoeft niet gelijkwaardig te zijn aan de wettelijke transitievergoeding. Wel moet de voorziening maatregelen bevatten om werkloosheid te voorkomen of dit in duur te beperken. Of een redelijke financiële compensatie voor het ontslag. Of een combinatie van dergelijke maatregelen.

Arbeidsrecht advies nodig over transitievergoeding of vervangende voorziening?

Neem contact op als je advies nodig hebt over de transitievergoeding of vervangende voorziening. De specialisten van Arbeidsjurist Eindhoven helpen zowel werknemers als werkgever bij het bepalen van hun rechten en plichten. Krijg jij wel een transitievergoeding en wil je deze berekenen, gebruik dan onze rekenhulp transitievergoeding

Andere blogs

Transitievergoeding bij ziekte

Transitievergoeding bij ziekte

Als een werknemer 2 jaar ziek is dan mag de werkgever hem ontslaan. Dit kan de werkgever doen via een ontslagvergunning of met een vaststellingsovereenkomst.

Klantervaringen

Arbeidsrecht advies nodig?
Neem contact op

Blog

Formulier voor blog

Rate this post
×