Logo Arbeidsjurist Eindhoven

TRANSITIEVERGOEDING

Transitievergoeding bij ziekte

Transitievergoeding bij ziek uit dienst
Na 2 jaar ziekte ontstaat het recht op transitievergoeding. Hoe dit precies zit lees je hier.

Als een werknemer 2 jaar ziek is dan mag de werkgever hem ontslaan. Dit kan de werkgever doen via een ontslagvergunning of met een vaststellingsovereenkomst. In de beide gevallen zal de werknemer aanspraak maken op de transitievergoeding wanneer hij ziek uit dienst gaat. Laat de vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een arbeidsrecht specialist van Arbeidsjurist.

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Na 2 jaar ziekte ontstaat het recht op transitievergoeding. In 2019 is door de Hoge Raad een verplicht einde gemaakt aan het in stand houden van een dienstverband wanneer terugkeer naar de werkvloer niet mogelijk is op korte termijn. Een slapend dienstverband is dus verboden. De werkgever moet de arbeidsovereenkomst daarom beëindigen na 2 jaar ziekte. De werkgever dient een ontslagaanvraag in bij het UWV voor een ontslagvergunning of kan een vaststellingsovereenkomst aanbieden. In de beide gevallen heeft de werknemer recht op de wettelijke transitievergoeding na 2 jaar ziekte.

Hoogte transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding zul het basissalaris moeten berekenen. Daarvoor neem je het volledige salaris (dus zonder korting ivm ziekte). Tevens zul je de vaste en variabele looncomponenten moeten meenemen om het volledige maandsalaris te berekenen. De einddatum is de datum dat de loondoorbetalingsverplichting is gestopt (104 weken na eerste ziektedag) wanneer de werknemer verzoekt om de beëindiging en de feitelijke datum wanneer de werkgever verzoekt om ontslag. Met onze rekentool kun je jouw transitievergoeding berekenen bij 2 jaar ziekte.

Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte

Als de relatie tussen partijen goed is dan zal gekozen worden om een vaststellingsovereenkomst te sluiten na 2 jaar ziekte. Dit is vele malen makkelijker en financieel aantrekkelijker dan het aanvragen van een ontslagvergunning via het UWV. In de vaststellingsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd. Denk dan aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van de transitievergoeding. Het alternatief is dat de werkgever aan het UWV vraagt om een ontslagvergunning te verlenen. Deze zal door het UWV worden na 2 jaar ziekte worden verleend indien aan alle re-integratieverplichtingen is voldaan.

Compensatie transitievergoeding ziek uit dienst

Indien de werknemer ziek uit dienst gaat dan kan een (kleine) werkgever via het UWV verzoeken om compensatie van de betaalde transitievergoeding. Het maakt daarbij niet uit of dat het ontslag via een vergunning of met een vaststellingsovereenkomst wordt geregeld. De werkgever kan de betaalde transitievergoeding onder voorwaarden terugvorderen van de overheid. De regeling compensatie transitievergoeding voorziet hierin. De specialisten van Arbeidsjurist Eindhoven helpen graag bij de aanvraag compensatie transitievergoeding.

Advies nodig vaststellingsovereenkomst door ziekte?

Als je als werknemer ziek uit dienst gaat na 2 jaar ziekte dan is het verstandig om je te laten adviseren door een specialist. Voorkom problemen achteraf en laat je direct goed adviseren. Ook als werkgever dien je goed op te letten bij het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst. Ben je van plan om een vaststellingsovereenkomst te sluiten? Neem dan contact op met een arbeidsrecht specialist van Arbeidsjurist Eindhoven.

Arbeidsadvies nodig?

Ontdek recente kennisbankartikelen