Logo Arbeidsjurist Eindhoven

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

30% regeling bij ontslag

30% regeling bij ontslag
Wat zijn de gevolgen voor de 30% regeling wanneer je wordt ontslagen? In dit artikel lees je er meer over.

Regelmatig ontvangen we vragen over de 30% regeling en waar men op moet letten bij ontslag of wisseling van werkgever. In dit artikel leggen we uit wat de mogelijk consequenties kunnen zijn wanneer je geconfronteerd wordt met ontslag en welke gevolgen dit heeft voor de 30% regeling. 

30% regeling van toepassing op ontslagvergoeding?

Nee. Op grond van de wet behoort een ontslagvergoeding tot het ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’ en kun je de 30% regeling daarom niet op deze vergoeding toepassen. De 30% regeling mag alleen worden toegepast op ‘loon uit tegenwoordige dienstbetrekking’. Volgens vaste jurisprudentie kwalificeert als loon uit vroegere dienstbetrekking die vergoedingen waar geen direct aanwijsbare arbeid tegenover staat. Omdat tegenover de ontslagvergoeding geen direct aanwijsbare arbeid staat van de (ex-) werknemer geldt dat hierop de 30% regeling niet mag worden toegepast.

30% regeling van toepassing op vakantiegeld, vakantiedagen en bonussen?

Ja, zolang de vergoedingen zien op in het verleden verrichte arbeid, zoals vakantiegeld, vakantiedagen en opgebouwde bonussen dan mag daar de 30% regeling op worden toegepast. Het is dus belangrijk om een splitsing aan te brengen in deze vergoedingen zodat duidelijk is welke uitkering betrekking heeft op loon uit vroegere arbeid (de ontslagvergoeding) en op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

Toepassing 30% regeling bij vrijstelling van werkzaamheden

Veelvuldig wordt een ontslag geregeld met een vaststellingsovereenkomst. De werknemers met een 30% regeling moeten dan letten op een eventuele periode van vrijstelling. De 30%-regeling eindigt op de laatste dag van het loontijdvak na het tijdvak waarin de laatste werkdag valt. Als bijvoorbeeld de laatste werkdag 15 februari  is, dan mag de werkgever bij een loontijdvak van 1 maand de 30%-regeling toepassen tot en met 31 maart. Voor non-actiefstelling geldt hetzelfde.

Termijn aanvraag 30% regeling bij nieuwe werkgever

De 30% regeling is uitgewerkt in de Wet op de Loonbelasting 1964 en het daarop gebaseerde Uitvoeringsbesluit. Op grond van artikel 10ed van uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 heb je 3 maanden (géén kalendermaanden) om de 30% regeling bij een nieuwe werkgever te activeren. Op 29 januari 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de driemaandstermijn een harde en niet oprekbare termijn is. Stel je stopt met werken op 15 mei dan begint de driemaandstermijn te lopen op 16 mei.

Arbeidsadvies nodig?

Ontdek recente kennisbankartikelen