Verzekeringsarts – deskundigenoordeel

Werknemers worden ziek en melden zich ziek. Soms heeft de werkgever daar zo zijn twijfels bij: is de werknemer wel echt ziek? Ook over de eventuele re-integratie kunnen vragen rijzen. Het deskundigenoordeel van het UWV kan bij veel van die vragen uitkomst bieden.

Om te bekijken waar het deskundigenoordeel van het UWV in het ziekteproces past, moeten we eerst bekijken hoe het proces eruit ziet:

  • De werknemer meldt zich ziek.
  • De werkgever neemt een standpunt in (akkoord of niet akkoord).
  • De werknemer komt bij de bedrijfsarts of Arboarts (afhankelijk van het bedrijf) die een oordeel velt over zijn ziekte. Er wordt bekeken of hij wel echt ziek is en welke stappen er genomen moeten worden om hem weer aan het werk te krijgen.
  • De werkgever en werknemer proberen samen tot re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces te komen.

Het deskundigenoordeel van een UWV-arts wordt pas van belang nadat de bedrijfsarts of Arboarts een inschatting van de situatie heeft gemaakt. Vaak komt het voor dat werkgever of werknemer het niet eens zijn met dat oordeel een second opinion van een onafhankelijke arts willen. Op dat moment speelt er ook vaak al een conflict tussen werknemer en werkgever. Het deskundigenoordeel is die second opinion.

Daarnaast heeft de werknemer een deskundigenoordeel nodig wanneer hij een loonvordering wil instellen. De wet verplicht dat het deskundigenoordeel van het UWV (en dus niet van een andere arts) als second opinion wordt overlegd.

Wat controleert de UWV-arts?

Het deskundigenoordeel is enkel medisch van aard. De arts van het UWV geeft een oordeel over de volgende vragen:

  • Kan de werknemer zijn eigen werk (op dit moment) uitvoeren? Ook wel: ‘Is de werknemer écht ziek?’
  • Komt de werknemerzijn re-integratieverplichtingen wel voldoende na?
  • Komt de werkgeverzijn re-integratieverplichtingen voor de werknemer wel voldoende na?
  • Is het werk dat de werknemer momenteel doet, wil doen of moet doen wel passend?

Deskundigenoordeel UWV en andere artsen

Het komt regelmatig voor dat de conclusies uit het deskundigenoordeel van de UWV-arts niet overeenkomen met bijvoorbeeld conclusies van de bedrijfsarts, Arboarts, huisarts of medisch specialist. Wie heeft er dan gelijk?

In een dergelijk geval wordt vaak het deskundigenoordeel leidend geacht, al zijn er ook gevallen bekend waar de rechter toch het oordeel van de Arboarts volgde. Het hebben van een deskundigenoordeel dat in uw voordeel is dus meestal gunstig, maar is geen garantie voor succes.

Het is verstandig om een deskundigenoordeel en eventuele tegenstrijdige verklaringen te bespreken met een van onze adviseurs. Zo weet u wat de kans van slagen is in een specifieke procedure en daardoor weet u wat u kunt doen om die slagingskans te verhogen.