Ziekte en ontslag met wederzijds goedvinden

Soms doen werkgevers aan zieke werknemers een aanbod om het ontslag onderling te regelen. Dit heet “ontslag met wederzijds goedvinden”. Uw werkgever biedt bijvoorbeeld een ontslagvergoeding aan in de hoop u over te halen. In “normale” situaties komt ontslag op deze wijze vaak voor. Echter, dit meewerken aan het eigen ontslag tijdens ziekte kent een groot (financieel) risico. Wij raden het dus af. De specialisten van Arbeidsjurist Eindhoven bieden u graag inzicht in uw mogelijkheden. Hulp of advies nodig? Vul dan het contactformulier in of stel uw vragen via Whatsapp of bel ons op 040-3035113

Ziekte en ontslag

Tijdens de eerste 2 jaar ziekte mag uw werkgever u NIET ontslaan. Zowel u als uw werkgever hebben de plicht om mee te werken aan terugkeer op de werkvloer. Dit heet re-integratie. Gedurende die 2 jaar blijft u uw salaris ontvangen. Wel kan het zijn dat het salaris na het eerste jaar lager wordt (70 % van uw normale loon). Na 2 jaar ziekte mag uw werkgever u ontslaan, mits hij toestemming krijgt van UWV.

Het eerste consult is gratis, win dus altijd advies in!

Meewerken aan ontslag tijdens ziekte meestal onverstandig

Meewerken aan ontslag betekent dat u uw recht op salaris prijsgeeft terwijl u ziek bent. Als u ziek bent, dan heeft uw werkgever immers de plicht om uw loon 2 jaar lang door te betalen en re-integratie-inspanningen te verrichten. Meewerken aan je ontslag, terwijl je ziek bent, ziet het UWV als een benadelingshandeling. In deze situatie zal UWV uw ziekengeld geheel of gedeeltelijk niet betalen. Ook heeft u geen recht op een WW uitkering. U bent ziek en dus niet beschikbaar om te werken. Dat is een voorwaarde voor het recht op een WW uitkering.

Arbeidsconflict veroorzaakt ziekte

De ziekte kan verband houden met spanningen in de relatie tussen leidinggevende en uzelf. U wordt ziek door het arbeidsconflict. Met andere woorden: het arbeidsconflict VEROORZAAKT de ziekte. In dat geval bent u niet in staat bij uw EIGEN werkgever te werken, maar wél bij een ANDERE werkgever. Dit moet blijken uit de rapportage van de bedrijfsarts.


Bij arbeidsconflict en ziekte is ontslag via een vaststellingsovereenkomst WEL een optie

Bij ziekte als gevolg van een arbeidsgeschil kunt u wél ontslag met wederzijds goedvinden afspreken. Daarmee lost u het arbeidsgeschil op. De afspraken (o.a. ontslagvergoeding) worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het is raadzaam een jurist in te schakelen. De jurist zorgt dat u recht krijgt op een WW uitkering en onderhandelt over de ontslagvergoeding. In de vaststellingsovereenkomst moet staan dat u hersteld bent van uw ziekte. Dit heet hersteld uit diensttreden. Daarmee bent u na ontslag beschikbaar voor de arbeidsmarkt en ontvangt u een WW-uitkering.

Gratis consult?

Heeft u nog vragen over het beoordelen van de vaststellingsovereenkomst? Neem dan contact op met Arbeidsjurist Eindhoven. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Vul dan het contactformulier in of stel uw vraag via Whatsapp of bel ons op 040-3035113. De eerste en belangrijkste vragen kunnen we vaak direct beantwoorden en daar brengen we niets voor in rekening. Een afspraak maken kan vaak nog voor dezelfde of de volgende dag. Kortom, we helpen u graag verder.