Arbeidsongeschiktheid

Bent u arbeidsongeschikt en ziet u door de bomen het bos niet meer? Als u wegens ziekte niet in staat bent uw werkzaamheden te verrichten wilt u zich niet bezighouden met complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken. Uit de praktijk blijkt helaas echter dat spanningen tussen u en uw werkgever bij ziekte nogal eens hoog oplopen. Het is dan ook goed om u te laten informeren door Arbeidsjurist Eindhoven over zowel uw rechten en plichten bij ziekte, als die van uw werkgever. Bel ons op 040- 303 51 12 of laat uw gegevens achter op de contactpagina. U kunt ons ook een Whatsapp bericht sturen.

Re-integratieverplichtingen arbeidsongeschiktheid

Op u en uw werkgever rust een re-integratieverplichting. U moet volledig meewerken aan uw re-integratie. Uw werkgever zal er alles aan moeten doen om u weer terug te laten keren in uw eigen, of een andere passende functie binnen het bedrijf. Blijkt dit niet mogelijk dan dient uw werkgever te zoeken naar mogelijkheden buiten zijn eigen onderneming. U en uw werkgever zijn samen verantwoordelijk voor het succes van de re-integratie. Als na 2 jaar ziekte nog geen succesvolle re-integratie heeft plaatsgevonden zal het UWV oordelen of er sprake is van voldoende inspanning van partijen. 

De belangrijkste documenten hierbij zijn:

  • probleemanalyse;
  • Plan van Aanpak;
  • re-integratiedossier;
  • re-integratieverslag.

Uw werkgever is verplicht tot het opstellen van een Plan van Aanpak en het bijhouden van de voortgang in het re-integratieproces. Arbeidsjurist Eindhoven controleert de documenten die worden opgesteld op juistheid en voorkomt dat u achteraf wordt geconfronteerd met nare verassingen.

Arbeidsjurist Eindhoven voor begeleiding bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Loondoorbetaling bij ziekte

Bij ziekte is uw werkgever verplicht gedurende twee jaar uw loon door te betalen. Wanneer uw werkgever onvoldoende aan uw re-integratie doet dan kan deze loondoorbetalingsplicht van twee jaar met maximaal een jaar worden verlengd. Tijdens deze periode kunt u niet wegens ziekte worden ontslagen.

Deskundigenoordeel

Indien u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts over uw ziekte en/of uw mogelijkheden tot het verrichten van arbeid, dan kunt u een second opinion (deskundigenoordeel) vragen aan het UWV. Er wordt dan opnieuw door een onafhankelijke deskundige naar uw situatie gekeken. Ook is het mogelijk om een second opinion van een andere bedrijfsarts te vragen. De second opinion is iets anders dan het deskundigenoordeel van UWV. Bent u het niet eens met uw bedrijfsarts? Arbeidsjurist Eindhoven geeft graag advies hoe u dat strategisch het beste aanpakt.

  Second opinion Deskundigenoordeel UWV
Moment van aanvragen Gaat over arbeidsgeneeskundige vragen: vraagstukken over gezondheidsproblemen in relatie tot werk, vaak in een vroege fase van het verzuim. Bedoeld om het re-integratieproces vlot te trekken wanneer deze vastloopt tijdens de eerste twee ziektejaren.
Aanvrager Kan alleen door de werknemer worden aangevraagd. Kan zowel door de werknemer als door de werkgever worden aangevraagd.
Uitvoerder Kan alleen worden uitgevoerd door een bedrijfsarts. Wordt gegeven door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige.


Loonstop 

Dreigt uw werkgever met een loonstop? Arbeidsjurist Eindhoven adviseert u over uw rechten en plichten. In de periode dat u niet meewerkt heeft u in principe geen recht op loon, ook niet als u later wel weer meewerkt. Dit kan anders zijn als uw werkgever u vraagt bepaalde re-integratiewerkzaamheden te doen en later blijkt dat deze werkzaamheden niet passend zijn. Dan heeft u wel recht op uw loon. U had namelijk een goede reden om niet mee te werken: u kon het niet vanwege uw medische beperkingen. Natuurlijk geldt voor de loonstop dat u eerst schriftelijk gewaarschuwd moet worden voordat de sanctie ingezet kan worden. Wij toetsen vrijblijvend uw mogelijkheden en waar mogelijk voeren we direct bezwaar tegen de loonstop. 

Gratis intakegesprek!

De regels omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn complex, omvangrijk en bovendien aan continue verandering onderhevig. Zorg er voor dat u zich tijdig laat informeren over de complexe materie om problemen te voorkomen. Heeft u vragen over ziekte, arbeidsongeschiktheid of re-integratie? Bel ons op 040- 303 51 12 of laat uw gegevens achter op de contactpagina. Maak gebruik van het gratis intakegesprek. Als u dat wenst, dan heeft u al binnen 24 uur een afspraak bij ons op kantoor.