ww uitkering bij vso

Vaststellingsovereenkomst 'ww proof'. Voorkom dat u geen (of veel later) pas een ww uitkering krijgt.
Plan kosteloos adviesgesprek

Direct na de einddatum zoals vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst wilt u mogelijk een ww uitkering ontvangen van het UWV. Heeft u per einddatum recht op een ww uitkering? In de vaststellingsovereenkomst moet rekening gehouden worden met de wettelijke opzegtermijn om de einddatum te bepalen. Vanaf deze datum ontstaat de mogelijkheid om een ww uitkering te ontvangen. In dit artikel informeren wij u over de ww uitkering na vaststellingsovereenkomst. Bel ons direct op 040- 303 51 13 voor een telefonische kennismaking of laat uw gegevens achter op de contactpagina. U kunt ons ook via Whatsapp bereiken!

Contracten

Juridisch advies en begeleiding bij het aangaan of beëindigen van een arbeidsovereenkomst, contract van bepaalde of onbepaalde tijd. Wij onderhandelen altijd de beste voorwaarden voor u uit.

Ziekte

Langdurige ziekte kan voor zowel werknemer als werkgever erg vervelend zijn. Onze arbeidsjurist bespreekt de zaak met u, bestudeert alle documenten en beoordeelt uw situatie.

Ontslag

Het kan natuurlijk gebeuren: uw werkgever wil de arbeidsrelatie beëindigen, of u moet een werknemer ontslaan. En hoe vervelend dat ook is, u kunt er maar beter goed op voorbereid zijn.

Opzegtermijn bij vaststellingsovereenkomst

Als u niet wilt wachten op een ww uitkering dan dient bij de vaststellingsovereenkomst rekening te worden gehouden met de wettelijke opzegtermijn. De opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Als uw dienstverband niet langer heeft geduurd dan 5 jaar, dan schrijft de wet voor dat tenminste 1 maand opzegtermijn in acht moet worden genomen. Dit is de periode die moet zitten tussen de datum waarop de vaststellingsovereenkomst tot stand komt (tekendatum) en de datum waarop u uit dienst gaat (einddatum). Hieronder in een tabel een overzicht van de wettelijke opzegtermijn.

Duur dienstverband

Wettelijke opzegtermijn

minder dan 5 jaar in dienst

1 maand opzegtermijn

5 tot 10 jaar in dienst

2 maanden opzegtermijn

10 tot 15 jaar in dienst

3 maanden opzegtermijn

15 jaar of langer in dienst

4 maanden opzegtermijn

Samen met uw werkgever kunt u schriftelijk een langere termijn afspreken. Een kortere termijn mag alleen als dat vastgelegd is in de cao.

Gratis adviesgesprek

U bent welkom voor een gratis digitaal adviesgesprek.
We hebben namelijk oprechte interesse in wie u bent en willen u graag leren kennen. Want alleen dan kunnen we u helpen en een advies geven dat écht bij uw persoonlijke situatie en wensen past.

Duur ww uitkering na vaststellingsovereenkomst

U bent een vaststellingsovereenkomst aangegaan die voldoet aan de minimale voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ww uitkering. U bent zogezegd niet ‘verwijtbaar’ werkeloos. Meer over de vereisten vaststellingsovereenkomst leest u in dit artikel. De duur van de ww uitkering na de vaststellingsovereenkomst is afhankelijk van de lengte van het dienstverband. Als u aan de wekeneis voldoet dan heeft u recht op een ww uitkering van 3 maanden. Deze duur van de ww uitkering wordt verlengd als u ook aan de jareneis voldoet.

ww uitkering berekenen bij vaststellingsovereenkomst

Om de duur van de ww uitkering te berekenen na de vaststellingsovereenkomst dient u rekening te houden met de wekeneis. Als u in de laatste 36 weken vóórdat u werkloos werd (tekendatum vaststellingsovereenkomst), in minstens 26 weken gewerkt? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken. Voldoet u aan de wekeneis én heeft u de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? En heeft u deze jaren voldoende gewerkt om ze mee te mogen tellen voor uw arbeidsverleden? Dan voldoet u aan de jareneis en krijgt u een verlengde uitkering.

Voorbeeld: Voor ieder volledig kalenderjaar heeft u recht op 1 maand (verlengde) ww uitkering. 7 jaar arbeidsverleden betekent dus 7 maanden ww uitkering.

Hoe we te werk gaan..

Wij willen u graag leren kennen en u wilt natuurlijk weten wie wij zijn. We komen er snel genoeg achter of wij u kunnen bieden wat u verwacht. Onze arbeidsjuristen verwelkomen u graag voor een eerste adviesgesprek.

Juridisch advies is geen simpele druk op de knop, maar het resultaat van een gedegen inventarisatie van uw wensen en mogelijkheden. We zetten belangrijke aspecten samen met u op een rijtje. De arbeidsjurist neemt hiervoor de tijd in het eerste kennismakingsgesprek dat altijd volledig gratis en vrijblijvend is. U zit nergens aan vast!

Als het tussen u en de arbeidsjurist ‘klikt’ en wij u goed van dienst kunnen zijn, dan ontvangt u van ons een passend voorstel. We baseren het adviestraject altijd op uw doelen en mogelijkheden. Wij hechten daarbij meer belang aan een realistische benadering dan aan het scheppen van te hoge verwachtingen. Als u zich hierin kunt vinden, dan gaan we voortvarend met de advisering en begeleiding aan de slag. Dat is het uitgangspunt van onze heldere juridische dienstverlening. 

Vanaf dit moment ontzorgen wij u en zorgen dat alles van a tot z geregeld is. Uw arbeidskwestie handelen wij snel en goed af. Deze actieve werkwijze heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. 

Voor, tijdens en na de het adviestraject zijn wij graag uw aanspreekpunt. Onze samenwerking levert al lange tijd uitsluitend tevreden ­klanten op. Voor onze klanten zetten wij dat ene stapje extra dat nu juist in veel zaken het verschil maakt. Uw zaak is bij ons in goede handen.

Advies over de ww uitkering na vaststellingsovereenkomst

Vragen of de ww uitkering of de vaststellingsovereenkomst? Wij geven advies aan werknemers en werkgevers. De juristen van Arbeidsjurist Eindhoven zorgen ervoor dat de vaststellingsovereenkomst ‘ww proof’ is. Dit wil zeggen dat het alle bepalingen bevat waardoor per einddatum aanspraak kan worden gemaakt op een ww uitkering. Heeft u een ontslagvoorstel ontvangen? Dan kunt u gebruik maken van de ontslagcheck. Wij bieden gratis advies over de vaststellingsovereenkomst. 

vragen over uw arbeidscontract

Gratis eerste advies

Heeft u vragen over uw contract, rechten of plichten? Wil u precies weten waar u op moet letten bij het aangaan van een contract? Arbeidsjurist Eindhoven adviseert werknemers bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, zodat heldere afspraken worden gemaakt en u niet voor verassingen komt te staan.

Vul het contactformulier in, stel uw vraag via Whatsapp of bel ons op het nummer 040- 303 51 13. Liever langskomen voor een vrijblijvend gesprek? Dat kan natuurlijk ook! Maak dan snel een afspraak.

Neem contact met op