Vaststellingsovereenkomst uwv

De reden dat een vaststellingsovereenkomst wordt aangegaan houdt vaak verband met het verkrijgen van een ww- uitkering van het UWV. De vaststellingsovereenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen als u per einddatum van uw arbeidsovereenkomst aanspraak wilt maken op een ww- uitkering van het UWV. U kunt bij ons terecht voor een beoordeling van uw vaststellingsovereenkomst. Wij informeren u graag of dat uw vaststellingsovereenkomst “UWV proof is”. Op deze pagina een aantal basisvoorwaarden die de vaststellingsovereenkomst tenminste moet bevatten. Als u uitsluitsel wenst, dan kunt u de vaststellingsovereenkomst gratis door ons laten controleren.

Voorwaarden ww- uitkering vaststellingsovereenkomst

Werkgevers zullen nooit een garantie afgeven dat u een ww- uitkering van het UWV krijgt na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst. Dit is namelijk een zaak tussen u en het UWV. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een ww- uitkering te krijgen van het UWV. U dient allereerst een vaststellingsovereenkomst te kunnen overleggen waaruit blijkt dat het initiatief van het ontslag bij uw werkgever ligt. Om aanspraak te maken op een ww- uitkering van het UWV mag u niet verwijtbaar werkeloos zijn. De werkeloosheidswet verplicht werknemers te voorkomen dat zij werkeloos worden.

Korte lijnen, heldere taal en efficiënte aanpak

Recht op ww- uitkering na vaststellingsovereenkomst

Om aanspraak te maken op een ww- uitkering mag u dus niet verwijtbaar werkeloos zijn. Het initiatief van het ontslag moet bij uw werkgever liggen en dit moet blijken uit de schriftelijke vaststellingsovereenkomst. Verder mag aan het ontslag geen dringende reden voor ontslag ten grondslag liggen. U krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als u aan de wekeneis voldoet. Deze uitkering wordt verlengd als u ook aan de jareneis voldoet. Heeft u in de laatste 36 weken vóórdat u werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het UWV. U kunt ook inloggen met uw Digi-D code om te verifiëren welke ww- uitkering rechten u heeft.

Zeker weten dat uw vaststellingsovereenkomst juridisch klopt?

Wilt u er zeker van zijn dat u een ww- uitkering kunt krijgen van uw UWV na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst? Laat uw vaststellingsovereenkomst dan controleren door Arbeidsjurist Eindhoven. Wij bieden juridisch advies aan werknemers en werkgevers in de onderhandeling over de vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst wordt gratis door ons gecontroleerd. Als er een tegenvoorstel moet worden gedaan, dan zullen wij uw werkgever verzoeken de kosten van onze werkzaamheden te vergoeden. In 9 van de 10 zaken vormt dit geen probleem.