Gratis ontslagcheck!
Vragen over uw vaststellingsovereenkomst? Neem dan contact op met Arbeidsjurist Eindhoven. Onderhandelen over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst is voor de meeste werknemers geen dagelijks werk. Voor ons wel. Wij weten precies waar we op moeten letten en staan u graag bij.
Gratis ontslagcheck

Laat u adviseren over de inhoud en voorkom nare verrassingen achteraf. Wij zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Uw kwestie voorleggen aan een arbeidsjurist? Dan heeft u bij ons de zekerheid dat het intakegesprek vrijblijvend is. Interesse? Doe dan eerst de ontslagcheck en upload de benodigde documenten. 

Voorwaarden

Advies en begeleiding bij ziekte, ontslag, reorganisatie, sociaal plan, bedingen over concurrentie, cao’s en het het relatiebeding. Wij onderhandelen de beste voorwaarden voor u uit.

Ziekte

Langdurige ziekte kan voor zowel werknemer als werkgever erg vervelend zijn. Onze arbeidsjurist bespreekt de zaak met u, bestudeert alle documenten en beoordeelt uw situatie.

Ontslag

Het kan natuurlijk gebeuren: uw werkgever wil de arbeidsrelatie beëindigen, of u moet een werknemer ontslaan. En hoe vervelend dat ook is, u kunt er maar beter goed op voorbereid zijn.

Kosten advies vaststellingsovereenkomst werknemer

Arbeidsjurist Eindhoven controleert uw vaststellingsovereenkomst gratis! De vaststellingsovereenkomst zal in eerste instantie door uw werkgever worden opgesteld en deze gaat uiteraard vooral uit van zijn belangen. Wij zorgen er voor dat er ook voldoende aandacht wordt besteed aan uw belangen. Wij bekijken of een hogere ontslagvergoeding mogelijk is en dat er geen afspraken zijn opgenomen die u in de toekomst beperken. De vergoeding van de kosten van rechtsbijstand maken vaak onderdeel uit van de onderhandeling en hier gaan de meeste werkgevers mee akkoord. Linksom of rechtsom, u profiteert altijd van onze werkzaamheden. Het begint namelijk allemaal met een gratis ontslagcheck waarbij we uw documenten kosteloos onder de loep nemen.

Gratis Ontslagcheck

Recht op een ww- uitkering bij vaststellingsovereenkomst?

Heeft u recht op een WW- uitkering? Bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst moet u een kopie van de vaststellingsovereenkomst opsturen aan het UWV. Het UWV toetst of er geen sprake is van verwijtbare werkloosheid (= werknemer is zelf schuldig aan ontslag). Daarnaast bepaalt het UWV of de juiste (fictieve) opzegtermijn is gehanteerd. 

De WW- uitkering start pas op het moment dat de arbeidsovereenkomst na in achtneming van de juiste opzegtermijn zou zijn geëindigd. Dit kan er toe leiden dat u tijdelijk geen inkomen heeft. De arbeidsovereenkomst is namelijk al geëindigd en daarmee ook het recht op salaris en uw recht op een WW- uitkering is nog niet gestart. In een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) moet tenminste het volgende zijn opgenomen:

Advies nodig over uw vaststellingsovereenkomst?

Heeft u een vraag voor ons over uw vaststellingsovereenkomst, de ww- uitkering, de ontslagvergoeding of een andere vraag over werk en inkomen? Wij zijn het gewend om snel te schakelen. Als u dat wenst, dan heeft u al binnen 24 uur een beoordeling van uw ontslagvoorstel. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Vul het contactformulier in of stel uw vraag via Whatsapp of bel ons direct op 040-3035113