WW-uitkering

Wanneer een werknemer zijn of haar baan verliest, komt diegene meestal in aanmerking voor een WW-uitkering. Een WW-uitkering dient aangevraagd te worden bij het UWV (Uitkeringsinstantie Werknemersverzekeringen). Het UWV kijkt of er aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldaan wordt. Vervolgens beslist het UWV of iemand in aanmerking komt voor een uitkering na ontslag. 

Recht op WW-uitkering?

Om recht te hebben op een uitkering na ontslag moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid.
  Via de verplichte werknemersverzekering Werkloosheidswet (WW) ben je als werknemer verzekerd tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De werkgever houdt de WW-premie in op het loon.
 • Je moet werkloos zijn.
  Je moet minimaal vijf arbeidsuren per week verliezen (of als je minder dan tien uur per week werkte, minimaal de helft van de totale arbeidsuren).
 • Je moet direct beschikbaar zijn voor betaald werk.
  Als je via het UWV een uitkering ontvangt moet je beschikbaar zijn voor werk. Als er werk voor je is, moet je direct kunnen beginnen.
 • Je moet voldoen aan de wekeneis.
  Voor recht op een uitkering, moet je beschikbaar zijn voor werk. Als je in de periode voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag (de eerste dag dat er geen dienstverband meer is) minimaal 26 van de 36 weken hebt gewerkt, voldoe je aan de wekeneis. Je hoeft niet fulltime te hebben gewerkt: wanneer je in één dag in de week hebt gewerkt, telt die week mee als gewerkte week.
 • Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn.
  Om een WW-uitkering bij ontslag te ontvangen, mag je niet verwijtbaar werkloos zijn.

Wanneer u ontslagen wordt kunt u een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Het UWV beslist vervolgens of u recht heeft op een uitkering. Het UWV kan besluiten dat u geen recht heeft op een uitkering. U krijgt dan een brief (beschikking) van het UWV, waarin staat dat u geen of slechts gedeeltelijk recht heeft op een WW-uitkering.

Werk zoeken

Los van het verstrekken van de WW-uitkering na ontslag helpt het UWV u met het zoeken naar een baan. Dit doen zij door het leggen van contacten, het aanbieden van cursussen en het aangaan van samenwerkingsverbanden met werkgevers. Op het moment dat u werkloos raakt bent u verplicht u in te schrijven op www.werk.nl. Via deze site kunt u actief op zoek naar een andere baan.

Sollicitatieplicht

Het UWV besluit of u een uitkering na ontslag krijgt en of u aan de voorwaarden voldoet. Wie een WW-uitkering krijgt is verplicht te solliciteren. Doet u dit niet, dan kan het UWV uw uitkering intrekken. Bereikt u binnen een jaar na de eerste WW-dag de AOW-leeftijd, dan komt u wellicht in aanmerking voor een sollicitatievrijstelling. Ook als u een eigen bedrijf begint is het vaak mogelijk om vrijstelling van de sollicitatieplicht te krijgen.