Tag: arbeidsongeschikt

Blog

Vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte

Teken nooit een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte. Als u een ontslagvoorstel ontvangt, laat het dan gratis controleren door Arbeidsjurist Eindhoven. Wij zorgen ervoor dat u niet voor onaangename verassingen komt te staan.

Lees meer »

Een bedrijfsongeval dat niemand zag en hoorde gebeuren

Werkgever stelt zich op het standpunt dat niet aangetoond kan worden dat de breuk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan. Hoe ver rijkt de bewijslast van de werknemer en krijgt hij (in hoger beroep) gelijk? Rechtsbijstand nodig bij een bedrijfsongeval? Neem dan direct contact op met Arbeidsjurist Eindhoven.

Lees meer »