Relatiebeding

Vraag of het relatiebeding? Arbeidsjurist Eindhoven adviseert, begeleidt en procedeert op alle gebieden van het arbeidsrecht. Denk hierbij aan zaken rondom ziekte, ontslag, reorganisatie, sociaal plan, concurrentie, arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden, cao’s, maar ook het relatiebeding! Wij pakken uw arbeidsrechtelijke vraagstukken met beide handen aan, voorkomen problemen, bemiddelen bij arbeidsconflicten en, indien nodig, procederen wij voortvarend voor het beste resultaat. Bel ons direct op 040- 303 51 13 voor een kennismaking of laat uw gegevens achter op de contactpagina. U kunt ons ook via Whatsapp bereiken!

Wat is een relatiebeding?

In uw contract kan een relatiebeding staan. U belooft dan om de relaties van uw werkgever niet mee te nemen naar een nieuwe werkgever. U mag ook niet voor hen gaan werken. Relaties zijn bijvoorbeeld klanten of leveranciers. Een relatiebeding verbiedt het u om zakelijke contacten aan te gaan met relaties van uw werkgever op het moment dat u uit dienst treedt. Dit beding heeft tot doel om het netwerk van relaties dat de werkgever heeft opgebouwd, te beschermen.


Verschil relatiebeding en concurrentiebeding

In de praktijk worden de termen concurrentie- en relatiebeding nogal eens door elkaar gehaald. Dit terwijl het echt verschillende bedingen zijn die elk een eigen doel dienen. Met een concurrentiebeding kan worden voorkomen dat een concurrerende organisatie profiteert van de kennis die een werknemer in een bedrijf heeft opgedaan. Op grond van een concurrentiebeding is het een werknemer namelijk verboden om bij een concurrent in dienst te treden. Als een werknemer alleen gebonden is aan een relatiebeding mag deze werknemer in principe wel bij een concurrerende organisatie aan de slag, maar mag deze werknemer in zijn nieuwe functie geen zaken doen met relaties van zijn vorige werkgever.

Maak direct vrijblijvend een afspraak met Arbeidsjurist Eindhoven!

Regels relatiebeding

Er zijn een aantal voorwaarden aan het relatiebeding. Zo stelt de wet dat een relatiebeding schriftelijk moet zijn vastgelegd en alleen met een meerderjarige werknemer kan worden afgesloten. Een relatiebeding kan vaak in combinatie met een concurrentiebeding worden vastgelegd. Een relatiebeding geldt vaak voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld één of twee jaar na het eindigen van het arbeidscontract. Uw werkgever mag alleen een relatiebeding met u afspreken als:

  • u 18 jaar of ouder bent
  • u een vast contract krijgt
  • het relatiebeding schriftelijk in uw contract staat (dus niet in uw cao)

Heeft u een tijdelijk contract? Dan mag uw werkgever alleen een relatiebeding met u afspreken als hij goed uitlegt waarom het relatiebeding belangrijk is. Uw werkgever moet dit schriftelijk in uw arbeidscontract uitleggen.

Relatiebeding niet in tijdelijke arbeidsovereenkomst

Voor zowel een relatie- als een concurrentiebeding geldt het uitgangspunt dat deze alleen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mogen worden opgenomen. In een tijdelijke arbeidsovereenkomst mogen deze bedingen alleen worden opgenomen als uw werkgever een zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang heeft. Dit moet schriftelijk gemotiveerd worden in de tijdelijke arbeidsovereenkomst, waarbij de lat hoog ligt. Zonder motivering geldt dat zowel het relatiebeding als het concurrentiebeding nietig is.

Wie zijn wel en niet relaties?

Bij een relatiebeding ontstaan dikwijls discussies over de vraag wie precies een relatie van de werkgever is. Daarom is soms aan het relatiebeding een concrete lijst met relaties toegevoegd, waardoor duidelijk is voor welke relaties het relatiebeding geldt. Doorgaans kan een werknemer een dergelijke lijst ook opvragen bij zijn werkgever. Geeft een werkgever deze niet af, dan zal de werknemer niet snel gehouden kunnen worden aan zijn relatiebeding. Het is zeker niet de bedoeling dat een relatiebeding het onmogelijk maakt voor de werknemer om werkzaamheden te verrichten. Dit zou het geval kunnen zijn bij grote ondernemingen met een heel groot klantenbestand. Er kan dan van de werkgever verwacht worden dat hij een lijst met relaties of kernrelaties verstrekt.

Relatiebeding bij ontslag

Als u ontslag neemt of krijgt, krijgt u mogelijk te maken met de afspraken uit uw relatiebeding. Het relatiebeding moet voorkomen dat u zaken doet met relaties van uw werkgever. U mag:

  • geen relaties van uw werkgever benaderen
  • niet voor deze relaties gaan werken

Gaat u met wederzijds goedvinden uit elkaar? Dan kan het verstandig zijn om te onderhandelen over het schrappen van het relatiebeding. Arbeidsjurist Eindhoven onderhandelt namens u over de vaststellingsovereenkomst. De werkgever kan een boete leggen op het overtreden van het relatiebeding. Vindt u deze boete onredelijk hoog? Neem dan contact op met een van onze juristen via 040- 303 51 13. Indien noodzakelijk staan wij u juridisch bij en vragen we de rechter om de boete te verlagen.

Advies concurrentie- en relatiebeding?

Wij hebben veel ervaring in het adviseren van werknemers over de reikwijdte van deze bedingen en hoe het best kan worden gehandeld als deze bedingen in een concrete situatie tot (te) ernstige beperkingen leiden. Wij leveren maatwerk. Kies voor een arbeidsjurist van Arbeidsjurist Eindhoven die een maximaal resultaat voor u realiseert! Neem contact op met een van onze specialisten in arbeidsrecht. Leg uw vraag voor aan onze specialist in een gratis adviesgesprek. Vul het contactformulier in of stel uw vraag via Whatsapp of bel ons direct op 040-303 51 13