Oproepovereenkomst

De oproepovereenkomst wordt ook wel nulurencontract, min-maxcontract of flexibel arbeidscontract genoemd. Heeft u vragen over uw rechten en plichten als oproepkracht? Arbeidsjurist Eindhoven geeft graag antwoord op uw vragen. Bent u oproepkracht en bent u ziek geworden? Dan heeft u soms recht op loondoorbetaling! Wij beoordelen graag of u in aanmerking komt voor doorbetaling van uw loon tijdens arbeidsongeschiktheid. Stel uw vraag aan één van onze specialisten door te bellen naar 040-303 51 13, vul het contactformulier in of stuur een berichtje via Whatsapp.

Soorten contracten oproepkracht

Er zijn verschillende soorten oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-maxcontract. U bent een oproepkracht als u komt werken wanneer uw werkgever u oproept. Dit heeft u met uw werkgever afgesproken. Uw werkgever kan u oproepen voor een paar uur. Maar soms ook voor hele dagen. Als oproepkracht heeft u dus geen vast maandloon. Het is belangrijk om te weten of het bedrijf waar u werkt onder een cao valt. In een cao kunnen afwijkende afspraken staan die voor u gelden. Bijvoorbeeld dat u géén recht heeft op doorbetaling van uw loon.

Arbeidsjurist Eindhoven, deskundig juridisch advies

Oproepcontract met voorovereenkomst

De voorovereenkomst is een overeenkomst op grond waarvan steeds tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor de duur van de oproep tot stand komen, nadat uw werkgever u heeft opgeroepen en u de oproep heeft aanvaard. Een oproepcontract met voorovereenkomst heeft de volgende kenmerken:

Nulurencontract

Een nulurencontract heeft de volgende kenmerken:

  • U gaat aan het werk als uw werkgever u oproept.
  • U heeft een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Maar u heeft geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat u werkt.
  • Uw werkgever betaalt alleen loon over de uren die u werkt. Deze afspraak moet op papier staan. De afspraak geldt alleen voor de eerste 6 maanden dat u werkt.
  • Bent u langer dan 6 maanden in dienst? En bent u opgeroepen, maar u kunt niet werken door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt? Bijvoorbeeld als er geen of onvoldoende werk is. Dan heeft u recht op doorbetaling van uw loon. Uw werkgever moet u ook doorbetalen als er werk is, maar u niet wordt opgeroepen. Dit heet loondoorbetalingsverplichting. In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het om werkzaamheden gaat die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. In dat geval heeft u recht op uitbetaling van de uren die u werkt.
  • Iedere keer dat uw werkgever u oproept, heeft u recht op minimaal 3 uur loon. Ook als u maar één uur werkt!
  • U kunt ook een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Daarbij geldt dat u denkt dat uw vaste arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden.

Hét allround advieskantoor

Min-maxcontract

Een min-maxcontract heeft de volgende kenmerken:

Loondoorbetaling bij ziekte oproepkracht

Bent u oproepkracht en bent u ziek geworden? Dan houdt u soms recht op doorbetaling van loon. Soms krijgt u een Ziektewetuitkering van uitkeringsinstantie UWV. Dat hangt af van het soort oproepcontract dat u heeft. Meer informatie vindt u terug op deze pagina.

Hulp bij ontslag, vaststellingsovereenkomst en arbeidsvragen

Het eerste advies van Arbeidsjurist Eindhoven is gratis en vrijblijvend. Na het eerste advies van onze arbeidsjurist besluit u zelf of u met ons verder gaat. Onze arbeidsjurist maakt een prijsafspraak met u. U weet dus precies waar u aan toe bent. In de meeste gevallen is het mogelijk om de kosten van onze rechtsbijstand (deels) te verhalen op uw werkgever. Als uw werkgever (een deel van) onze kosten betaalt, betaalt u zelf niets of minder. Klanten zijn zeer lovend over de arbeidsjuristen van Arbeidsjurist Eindhoven. Lees de reviews

Vragen over uw rechten als oproepkracht?

Heeft u meer vragen over de rechten van de oproepkracht en verplichtingen? Of heeft u vragen over loondoorbetaling bij ziekte? Neem dan contact met ons op. Bel 040-303 51 13, vul het contactformulier in of stuur een berichtje via Whatsapp. Wij beantwoorden graag uw vragen.