Ontslag nemen

OBij ontslagname is van belang welk soort arbeidsovereenkomst u heeft. Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, dan loopt die automatisch af. Nadat deze is afgelopen, hoeft u niet meer te werken voor uw werkgever. Aan de andere kant: zolang de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog loopt, kunt u niet tussentijds ontslag nemen, tenzij dit expliciet is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Wanneer u ontslag wilt nemen, is het tevens belangrijk om te bekijken wat de reden voor het nemen van ontslag is. Is die bijvoorbeeld gelegen in het feit dat u een andere baan heeft gevonden, of is die gelegen in een (onderliggend) conflict met uw huidige werkgever. In beide gevallen is een andere werkwijze van belang. In het eerste geval, kunt u ontslag nemen door een opzegbrief te verzenden aan uw werkgever. In het tweede geval, kunt u wellicht beter een procedure voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter volgen.

Ontslag nemen zonder conflict

Wanneer er geen conflict bestaat tussen werknemer en werkgever, kan de werknemer het best ontslag nemen door een brief bij de werkgever in te dienen waarin staat dat hij ontslag neemt. Uiteraard moet de werknemer zich wel houden aan de geldende opzegtermijn. Die opzegtermijn blijkt uit de wet, de arbeidsovereenkomst en/of eventueel uit de cao. 

Ontslag nemen vanwege een arbeidsconflict

Wanneer u van plan bent om ontslag te nemen vanwege een arbeidsconflict, kunt u dat ook doen via een brief waarin u de arbeidsovereenkomst opzegt. Ook kunt u bijvoorbeeld ontslag op staande voet nemen, indien het conflict dermate ernstig is dat u een dringende reden daarvoor heeft.

WW-rechten bij ontslag nemen

Wanneer u ontslag neemt, moet u ook aan uw WW-rechten denken. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want wanneer u ontslag neemt, houdt dat tevens in, dat u verwijtbaar werkloos bent én dat u dus geen WW krijgt. Wilt u toch ontslag nemen én uw WW veiligstellen, dan kan het verstandig zijn om in overleg met uw werkgever ontslag te nemen. U stelt daarna geen gewone ontslagbrief op, maar een beëindigingsovereenkomst, waar u in opneemt, dat het initiatief van het ontslag van de werkgever uit ging. Uw WW-rechten zijn op die manier veiliggesteld.

Opzegtermijn

Er zijn nogal wat vragen over wanneer de opzegtermijn geldt. Deze geldt enkel wanneer er sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden (ook ontslag via een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst genoemd) en wanneer er sprake is van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter.

De opzegtermijn geldt dus nietbij:

  • Ontslag via het UWV, aangezien dan een ‘gewone’ opzegtermijn geldt;
  • Ontslag op staande voet, hoewel de fictieve opzegtermijn niet van toepassing is, zal iemand die ontslag op staande voet heeft gekregen meestal géén ww krijgen;
  • Het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • Ontslag in de proeftijd.

Lengte opzegtermijn

De lengte van de opzegtermijn is afhankelijk van hoelang de werknemer in dienst is geweest:

  • 0 tot 5 jaar: één maand;
  • 5 tot 10 jaar: twee maanden;
  • 10 tot 15 jaar: drie maanden;
  • 15 jaar of langer: vier maanden.