Ontslag

Heeft u te maken met ontslag (op staande voet)? Wij bieden rechtsbijstand bij het aanvechten van uw ontslag. Arbeidsjurist Eindhoven zorgt ervoor dat werknemers goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten bij ontslag. Wij bieden een volledig gratis intakegesprek aan. Kunnen wij u van dienst zijn? Neem direct contact met ons op voor een adviesgesprek en weet waar u staat. Vul het contactformulier in of stel uw vraag via Whatsapp of bel ons op 040-3035113. Wij helpen u graag veder. 

Soorten ontslag

Er bestaan verschillende soorten ontslag. Voor elke vorm van ontslag gelden diverse (wettelijke) regels. Hoe tot een ontslag wordt gekomen, kan dus per situatie verschillen. U kunt zelf ontslag nemen, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan heeft gevonden. Maar uw werkgever kan u ook ontslag geven. Wettelijk gezien zijn er 4 manieren van ontslag. Arbeidsjurist Eindhoven verleent rechtsbijstand  in ontslagzaken. Hieronder vatten wij deze verschillende ontslagvormen kort samen. U kunt bij ons terecht met al uw arbeidsrechtelijke vragen. 

Ontslag met wederzijds goedvinden (1)

Wanneer u samen bereid bent de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan spreken we van ontslag met wederzijds goedvinden. Een voorwaarde van het ontslag met wederzijds goedvinden is dat zowel de werkgever als u het ontslag wil, en dit ook aan elkaar laten weten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Voorkom grote problemen, teken nooit iets zonder dat er naar gekeken is door een arbeidsrecht jurist van Arbeidsjurist Eindhoven. Er is een grote kans dat u geen ww- uitkering kunt aanvragen, zelfs als alle intenties goed zijn kan er onbewust toch een fout gemaakt worden die grote gevolgen voor u kunnen hebben. Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent als werknemer. Maak daarom altijd gebruik van ons gratis intakegesprek.

Ontslag van rechtswege (2)

In een arbeidsovereenkomst kan worden vastgelegd dat deze voor een bepaalde tijd geldt. Er is dan een datum afgesproken waarop de arbeidsovereenkomst afloopt. Wanneer die datum zich aandoet, is er sprake van een ontslag van rechtswege. Er is ook sprake van een ontslag van rechtswege wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op basis van een ontbindende voorwaarde. Heeft u een tijdelijk contract van 6 maanden of langer? Dan geldt de aanzegtermijn. Dit betekent dat uw werkgever uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk moet melden of hij het contract wel of niet voortzet. Laat u werkgever niet op tijd weten of het contract wordt voortgezet? Dan is hij u een vergoeding van één maandsalaris verschuldigd. Heeft u vragen over het ontslag van rechtswege of de aanzegtermijn? Arbeidsjurist Eindhoven staat voor u klaar.

 

Ontslag door opzegging/UWV (3)

Wanneer uw werkgever, of u zelf, de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, is er sprake van een ontslag door opzegging. Hierbij dient de opzegtermijn te worden gerespecteerd, tenzij het tijdens de proefperiode is of een ontslag op staande voet. Bestaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan dient voor beëindiging hiervan door uw werkgever een ontslagvergunning via het UWV aangevraagd worden. Is er een arbeidsverhouding voor bepaalde tijd, dan dient bij tussentijds opzeggen (vanuit de werkgever) ook een vergunning aangevraagd te worden bij het UWV.

Ontslag via de Kantonrechter (4)

Op verzoek van uw werkgever of u kan de Kantonrechter de arbeidsovereenkomst beëindigen. Er is dan sprake van een ontslag via de kantonrechter. De Kantonrechter bepaalt de datum waarop het ontslag ingaat en daarbij is geen sprake meer van een opzegtermijn. Eventueel kan de Kantonrechter ook een ontslagvergoeding bepalen die uw werkgever moet betalen.

Verzekerd voor rechtsbijstand?

Vanwege een geschil in een ontslagprocedure verzeild geraakt? Veel werknemers beschikken over een rechtsbijstandverzekering. Deze verzekeraars hebben hun eigen juristen en advocaten in dienst. Als het nodig is, schakelt de verzekeraar voor u haar eigen arbeidsrecht advocaat in. Maar let op, u bent niet verplicht daarvan gebruik te maken. Arbeidsjurist Eindhoven zorgt ervoor dat uw zaak wordt behandeld door een deskundige jurist of advocaat die uit uw buurt komt, waar u gemakkelijk mee in contact komt en die snel reageert. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Uw verzekeraar moet dan deze advocaatkosten vergoeden. De eerste beoordeling op basis van uw vraag of omschrijving van het geschil kost u niets en is geheel vrijblijvend. 

Kennismaken

Wij gaan uitgebreid met u in gesprek om de situatie te bespreken. Aan de hand daarvan maken we een goede inschatting van uw situatie en geven we  direct aan wat uw rechten zijn. Stel uw vraag gratis, vertrouwelijk en zonder verplichtingen! Alleen even uw verhaal vertellen kan al een enorme opluchting zijn. Bel ons op 040- 303 51 12 of laat uw gegevens achter op de contactpagina. Maak gebruik van het gratis intakegesprek. Als u dat wenst, dan heeft u al binnen 24 uur een afspraak bij ons op kantoor.