Ontslag bedrijfseconomische reden

Advies nodig van een arbeidsjurist? Neem dan vrijblijvend contact op met Arbeidsjurist Eindhoven. Van een ontslag op bedrijfseconomische gronden kan sprake zijn als u uw onderneming dient te reorganiseren vanwege tegenvallende resultaten, het verbeteren van winstgevendheid, een verandering van strategie of beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten. Veelal betreft het hier een collectief ontslag.

Voorwaarden ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen wordt door UWV – op hoofdlijnen – getoetst aan de volgende criteria.

  1. Van u wordt verwacht dat u aantoont dat er een bedrijfseconomische noodzaak is tot ontslag. Er dient bijvoorbeeld met financiële gegevens – zoals winst- en verliesrekeningen en prognoses – te worden aangetoond dat er een noodzaak is tot reorganiseren. Welke documentatie moet worden aangeleverd is afhankelijk van de precieze grondslag voor het ontslag.
  2. Voorts kunt u niet willekeurig bepalen welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Het afspiegelingsbeginsel dient te worden toegepast. Bij toepassing van dit beginsel worden per categorie uitwisselbare functies de werknemers in leeftijdscategorieën opgedeeld. De werknemer met het kortste dienstverband in zijn leeftijdscategorie komt voor ontslag in aanmerking, waarbij de leeftijdsopbouw binnen de onderneming zoveel als mogelijk gelijk blijft. Sommige groepen werknemers moeten bij voorrang voor ontslag worden voorgedragen.
  3. Tot slot moet u aantonen dat voor de voor ontslag in aanmerking komende werknemers geen herplaatsingsmogelijkheden binnen het bedrijf (en de groep) zijn in een andere, passende, functie.

Laat u adviseren

Vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Neem dan gerust vrijblijvend telefonisch contact op met een van onze arbeidsrecht juristen. Onze kracht zit in praktische adviezen, korte lijnen en een kostenefficiënte werkwijze: na het eerste gesprek kunt u op basis van een helder advies weloverwogen keuzes maken. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Vul het contactformulier in of stel uw vragen via Whatsapp of bel ons op 040-3035113