Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst kan voor onbepaalde tijd worden aangegaan, dit wordt ook wel een vast contract of een vast dienstverband genoemd. Dit betekent dat er in de arbeidsovereenkomst niet is bepaald wanneer deze eindigt. Wordt u geconfronteerd met een juridisch probleem of heeft u een vraag op het gebied van arbeidsrecht? Maak dan vrijblijvend kennis met één van onze arbeidsjuristen. Vul het contactformulier in of  040-3035113. Wij bieden duidelijke uitleg in begrijpelijke taal en een helder overzicht van alle mogelijkheden.

Ontslagbescherming en loon tijdens ziekte

Een voordeel is dat u belangrijke rechten kunt ontlenen aan een vast contract, zoals ontslagbescherming en recht op loon tijdens ziekte. Uw werkgever kan de overeenkomst namelijk alleen eenzijdig beëindigen als hij daarvoor toestemming heeft van het UWV of wanneer de kantonrechter de overeenkomst heeft ontbonden. Ook kan de overeenkomst eenzijdig worden beëindigd als hij een dringende reden heeft om u op staande voet te ontslaan. Dit in tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij de einddatum wel is vastgelegd. Vragen over loon tijdens ziekte of geconfronteerd met een dreigend ontslag? Laat u dan bijstaan door Arbeidsjurist Eindhoven. Dit levert vaak verrassend veel voordeel voor u op.

Juridisch advies op maat

Proeftijd vast contract

Uw werkgever kan met u een proeftijd afspreken. Tijdens uw proeftijd leert u het bedrijf kennen en omgekeerd. Mocht het werk niet bij u passen, dan kan u of uw werkgever het contract per direct opzeggen. Een proeftijd is alleen geldig als deze in uw contract of uw cao staat. Uw werkgever kan met u een proeftijd afspreken. Tijdens uw proeftijd leert u het bedrijf kennen en omgekeerd. Mocht het werk niet bij u passen, dan kan u of uw werkgever het contract per direct opzeggen. Een proeftijd is alleen geldig als deze in uw contract of uw cao staat.

Proeftijd bij opvolgend contract?

Ontvangt u een tweede arbeidsovereenkomst van dezelfde werkgever, dan mag in principe geen nieuwe proeftijd worden opgenomen. U heeft immers al kennis gemaakt met de werkgever en hij weet hoe u functioneert. Wordt er toch een proeftijd opgenomen in het contract, dan is deze proeftijd nietig. De proeftijd geldt dus niet. Stroomt u intern door naar een andere functie dan kan de situatie anders zijn. Is het een vergelijkbare functie als de functie die u al had, dan mag er ook geen nieuwe proeftijd worden opgenomen. Gaat het om een functie met duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden, dan mag wél een nieuwe proeftijd worden afgesproken.

Opzeggen arbeidsovereenkomst?

Er zijn nogal wat vragen over wanneer de opzegtermijn geldt. Deze geldt enkel wanneer er sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden (ook ontslag via een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst genoemd) en wanneer er sprake is van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter. De lengte van de opzegtermijn is afhankelijk van hoelang de werknemer in dienst is geweest:

  • 0 tot 5 jaar: één maand;
  • 5 tot 10 jaar: twee maanden;
  • 10 tot 15 jaar: drie maanden;
  • 15 jaar of langer: vier maanden.


CAO

Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is, dan is zowel werknemer als werkgever gebonden aan de arbeidsvoorwaarden in de individuele arbeidsovereenkomst én de cao. Van een standaard-cao mag niet afgeweken worden. Is er sprake van een minimum-cao, dan mag u met uw werkgever afspraken maken die gunstiger voor u zijn dan wat in de cao staat, maar de werkgever mag geen afspraken met u maken die nadeliger voor u zijn. Lees meer over de cao.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u het contract voor onbepaalde tijd opzeggen of wil uw werkgever het dienstverband beëindigen en brengt dit juridische problemen met zich mee? Neem dan contact op met Arbeidsjurist Eindhoven en ontvang direct hulp en advies. Vul het contactformulier in of stel uw vragen via Whatsapp of bel ons op 040-3035113. U kunt rekenen op onze kennis en expertise.