Een bedrijfsongeval dat niemand zag en hoorde gebeuren

Een werknemer claimt een bedrijfsongeval te hebben gehad. Dit is echter door niemand gezien of gehoord. Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor de door hem geleden en nog te lijden schade. Werkgever stelt zich op het standpunt dat niet aangetoond kan worden dat de breuk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan. Hoe ver rijkt de bewijslast van de werknemer en krijgt hij (in hoger beroep) gelijk? Rechtsbijstand nodig bij een bedrijfsongeval? Neem dan direct contact op met Arbeidsjurist Eindhoven.

Feitencomplex

Tijdens het verwijderen van leidingwerk krijgt de werknemer een ijzeren staaf op zijn rechterpols. De gevolgen lijken kort na het ongeval mee te vallen en de werknemer besluit gewoon door te werken. Gedurende de dag worden de pijnklachten echter steeds erger en de werknemer besluit laat op de middag alsnog naar het ziekenhuis te gaan. Vastgesteld wordt dat de pols van de werknemer is gebroken en dat een operatie nodig is. De gevolgen voor de toekomst zijn groot. De werknemer kan zijn rechter arm nog enkel gebruiken voor licht ondersteunende activiteiten. 

Uitspraak rechtbank

De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van het bedrijfsongeval. In eerste aanleg heeft de kantonrechter geoordeeld dat niet voldoende is vast te komen staan dat en hoe een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden. Niemand heeft het ongeval zien of horen gebeuren en de werknemer had geen zichtbaar letsel toen hij de eerste keer naar het ziekenhuis ging. Er kan geen causaal verband worden aangenomen tussen het vermeende bedrijfsongeval en het letsel van de werknemer. Hij zou immers tussen de ziekenhuisbezoeken in ook bijvoorbeeld thuis kunnen zijn gevallen.

Uitspraak hof

Het Hof gaat niet mee in dit oordeel van de kantonrechter. De werknemer die een schadevergoeding vordert zal moeten stellen en zo nodig bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werknemer hoeft niet aan te tonen wat de toedracht of de oorzaak is geweest van het ongeval. Omdat de werknemer op de dag van het bedrijfsongeval naar het ziekenhuis is geweest en aldaar is vastgesteld dat de werknemer in ieder geval pijnklachten had aan zijn pols, is het voldoende aannemelijk dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden een bedrijfsongeval is overkomen.

Zorgplicht werkgever

Nu vaststaat dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden, is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de schade tenzij de werkgever aantoont dat zij haar zorgplicht is nagekomen. De werkgever heeft de werknemer algemene beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding verstrekt en heeft haar werknemers ook algemene veiligheidsinstructies gegeven. Dit is volgens het Hof echter niet voldoende. De instructies van de werkgever zijn niet voldoende toegespitst geweest op de risico’s die verbonden waren aan de werkzaamheden van de werknemer. Geconcludeerd wordt dat de werkgever haar zorgplicht ten opzichte van de werknemer heeft geschonden.

Schadevergoeding

De werkgever wordt door het Hof veroordeeld tot vergoeding van de schade geleden door de werknemer en veroordeelt de werkgever tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding ten bedrage van € 15.000,00 (arrest de dato 4 september 2018 van Gerechtshof Den Haag).

Advies letselschade bedrijfsongeval

Heeft u een bedrijfsongeval gehad en daardoor schade geleden? Leg uw situatie kosteloos voor aan Arbeidsjurist Eindhoven en laat ons een eerste inschatting maken van de haalbaarheid van uw schadeverhaal. U bent altijd welkom bij ons op kantoor. Een afspraak maken kan vaak nog voor dezelfde of de volgende dag. Kortom, we helpen u graag verder.

Contact Arbeidsjurist Eindhoven

U kunt ons bellen op (040 303 5113) of het contactformulier invullen op onze website. Wij zijn ook via Whatsapp bereikbaar. De eerste en belangrijkste vragen kunnen we vaak direct beantwoorden en daar brengen we niets voor in rekening. Gratis intakegesprek!