Concurrentiebeding

Vraag over het concurrentiebeding? Arbeidsjurist Eindhoven adviseert u over het concurrentiebeding. Een concurrentiebeding kan een enorme last blijken bij het vinden van een nieuwe baan. De boete gesteld op het overtreden daarvan is dikwijls fors. Gelukkig is niet ieder beding geldig en kunt u zich bovendien tot de rechter wenden om het beding te laten toetsen. Wij verschaffen u graag inzicht in de mogelijkheden. Leg uw vraag voor aan onze specialist in een gratis adviesgesprek. Vul het contactformulier in of stel uw vraag via Whatsapp of bel ons direct op 040-3035113. Het eerste gesprek is altijd gratis!

Concurrentiebeding geldig?

Een concurrentiebeding moet altijd schriftelijk zijn overeengekomen. Ook als het concurrentiebeding geldig is overeengekomen is het echter niet altijd (volledig) door uw werkgever te handhaven. Zo is het de vraag of een concurrentiebeding nog geldig is indien u van functie bent veranderd, terwijl het aanvankelijk overeengekomen concurrentiebeding niet is gewijzigd. Er kan bij de kantonrechter om gehele of gedeeltelijke vernietiging van het concurrentiebeding worden verzocht. Ook kan u in een kort geding procedure verzoeken het concurrentiebeding te schorsen. Arbeidsjurist Eindhoven geeft advies en voert gerechtelijke procedures voor werknemers over de geldigheid van het concurrentiebeding.

Concurrentiebeding contract voor bepaalde tijd

Vanaf 2015 is het niet langer toegestaan om in een tijdelijk arbeidscontract een concurrentiebeding op te nemen. Een uitzondering is alleen mogelijk als de werkgever in het contract gemotiveerd opneemt dat en waarom hij zwaarwichtige bedrijfsbelangen heeft bij het overeenkomen van een concurrentiebeding. Ontbreekt de motivering, dan is het beding nietig en kan daar dus geen beroep op worden gedaan. Plan een vrijblijvend adviesgesprek met een specialist van Arbeidsjurist Eindhoven en kom erachter of het concurrentiebeding voldoende gemotiveerd is.

Geldig of niet, waaraan dient het concurrentiebeding te voldoen?

Toetsen concurrentiebeding

Er zijn tal van argumenten die Arbeidsjurist Eindhoven voor u onder de aandacht zal brengen in een gerechtelijke procedure. In de afweging van de kantonrechter worden onder meer de volgende aspecten in aanmerking genomen:

  • genoten scholing bij de werkgever;
  • de lengte van het dienstverband;
  • opgedane knowhow bij werkgever;
  • in hoeverre het bedrijfsdebiet van werkgever in gevaar komt bij overtreding van het concurrentiebeding;
  • of u een aanmerkelijke positieverbetering kunt realiseren;
  • in hoeverre u beperkt wordt in uw toekomstperspectieven door het concurrentiebeding.

Of de rechter een concurrentiebeding zal beperken hangt verder af van de redelijkheid van dit beding. Zo zal een concurrentiebeding dat naar regio of tijd erg ruim is opgesteld sneller voor beperking in aanmerking komen dan een beding dat de werkzaamheden nauwkeurig beschrijft en naar een redelijke tijd en regio is beperkt. Brengt het concurrentiebeding juridische problemen met zich mee? Vul dan ons contactformulier in of bel ons direct op 040-3035113. Wij bieden duidelijke uitleg in begrijpelijke taal en een helder overzicht van alle mogelijkheden.

Motiveringsvereiste concurrentiebeding

De lat voor het aannemen van zwaarwichtige bedrijfsbelangen ligt hoog. Het moet gaan om een positie binnen het bedrijf die erg concurrentiegevoelig is. Het belang van werkgever om zich te wapenen tegen een concurrent moet zwaarder wegen dan het belang van werknemer om zich vrij op de arbeidsmarkt te kunnen begeven. Als de motivering wel is opgenomen maar de werknemer twijfelt over de houdbaarheid daarvan, dan kan hij dit voorleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter kan het beding vernietigen. Komt er een einde aan de arbeidsovereenkomst door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever? In dat geval kan er geen beroep meer op het concurrentiebeding worden gedaan.

Procedure concurrentiebeding 

In de procedure bij de kantonrechter zal deze moeten inschatten of het beding voor matiging of vernietiging in aanmerking komt. Onze arbeidsrechtspecialisten leggen u uit wat uw rechten én wat uw plichten zijn, zodat u de problemen zelf kunt oplossen. Als het nodig is staan we u bij in de procedure voor de rechtbank (kantonrechter) of in het bezwaar bij het UWV, maar lang niet alle zaken moeten ‘voorkomen’. Voorkomen is beter dan genezen, ook hierin. Arbeidsjurist Eindhoven geeft helder en concreet advies, geen lange juridische verhalen over arbeidsrecht waar u niks mee kunt.

Advies over concurrentiebeding?

Bent u op zoek naar deskundig arbeidsrechtelijk advies in Eindhoven? Leg uw juridische uitdaging dan kosteloos voor aan een Arbeidsjurist Eindhoven. Wij ontvangen u graag op ons kantoor voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Een afspraak maken kan vaak nog voor dezelfde of de volgende dag! Kortom, we helpen u graag verder. Bel ons op 040- 303 51 13 of laat uw gegevens achter op de contactpagina. U kunt ons ook via Whatsapp bereiken!