Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Vragen over uw contract voor bepaalde tijd? Vragen over het beëindigen of het verlengen van het contract voor bepaalde tijd? De rechtsgeldigheid van een concurrentiebeding in uw contract voor bepaalde tijd? Wilt u advies over de mogelijkheden? Vul dan ons contactformulier in of bel ons direct op 040-3035113. Wij bieden duidelijke uitleg in begrijpelijke taal en een helder overzicht van alle mogelijkheden. Wij staan u dan ook graag te woord.  

Bepaalde tijd en proeftijd

Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden beperkingen ten aanzien van het gebruik van een proeftijd. Wat is een proeftijd? Start u met een nieuwe baan, dan begint u meestal met een proeftijd. Het doel is u en uw werkgever met elkaar kennis te laten maken. Uw werkgever bekijkt of u bevalt als werknemer. U kijkt of u de baan echt leuk vindt. Een proefperiode kan 1 of 2 maanden duren. Voor een proeftijd gelden de volgende regels.

Arbeidsovereenkomst voor langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar Maximale proeftijd van 1 maand                
Arbeidsovereenkomst voor 2 jaar of langer Maximale proeftijd van 2 maanden
Arbeidsovereenkomst zonder vaste einddatum (bijvoorbeeld project of vervanging) Maximale proeftijd van 1 maand

Wanneer ontstaat een contract voor onbepaalde tijd?

Vanaf 1 juli 2015 geldt dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, ook wel een vast dienstverband genoemd, ontstaat na drie verlengingen of bij twee of meer contracten na overschrijding van een bepaalde tijd van 2 jaar. Dit wordt de “ketenregeling” genoemd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan dus maximaal twee keer worden verlengd (dus drie opeenvolgende contracten), mits het dienstverband niet meer dan twee jaar heeft geduurd. Bij een opvolging van contracten van 7+8+8 maanden eindigt de arbeidsovereenkomst aldus van rechtswege op de overeengekomen einddatum van het laatste contract. Alleen als er tussen twee contracten een periode van meer dan 6 maanden is gelegen, wordt de “keten” doorbroken en begint er een nieuwe reeks. 

Duidelijke uitleg in begrijpelijke taal, dat is waar wij voor staan!

Kan een contract voor bepaalde tijd opgezegd worden?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in principe niet tussentijds worden opgezegd. Alleen tijdens de proeftijd, als er sprake is van ontslag op staande voet of als er een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, kunnen partijen eerder opzeggen. Indien hiervan géén sprake is, dan kan alleen een beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst), ontbinding via de rechter of na verkregen ontslagvergunning van het UWV ervoor zorgen dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eerder eindigt dan het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip.

Wanneer kan het contract opgezegd worden?

Concurrentie-en relatiebeding in contract bepaalde tijd mogelijk?

Het is in principe niet mogelijk om in een nieuw tijdelijk contract een concurrentiebeding of relatiebeding op te nemen. Alleen als uw werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, mag er een concurrentiebeding in uw contract staan. De motivering voor een concurrentiebeding moet dan wel expliciet in het contract zijn opgenomen. Wat is een concurrentiebeding? Dit beding beperkt u om voor een bepaalde periode werkzaamheden te verrichten voor concurrenten of relaties van uw werkgever. In een relatiebeding wordt verboden dat u na het einde van het dienstverband contact onderhoudt met de relaties van uw werkgever. Een concurrentie- of relatiebeding kan nietig worden verklaard als er geen motivering is opgenomen.


Aanzegtermijn contract bepaalde tijd

Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers verplicht bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd van 6 maanden of langer om tenminste 1 maand voor het einde van het contract aan te geven of het contract wordt verlengd of niet. De aanzegging moet schriftelijk plaatsvinden. Als uw werkgever laat weten de arbeidsovereenkomst te willen voortzetten, moet de werkgever aangeven onder welke voorwaarden de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Als uw werkgever zich in het geheel niet houdt aan de schriftelijke aanzegplicht, is de werkgever aan u een aanzegvergoeding verschuldigd. De hoogte daarvan komt overeen met het salaris over een maand.

Heeft u vragen over arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd?

Heeft u vragen of uw contract, rechten of plichten? Of heeft uw werkgever de aanzegplicht geschonden? Arbeidsjurist Eindhoven adviseert werknemers bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, zodat heldere afspraken worden gemaakt en u niet voor verassingen komt te staan. Vul het contactformulier in of stel uw vraag via Whatsapp of bel ons op het nummer 040- 303 51 13. Wij staan u graag te woord. U kunt rekenen op onze kennis en expertise.