Proeftijd

Hoe lang duurt de proeftijd? Wat zijn de rechten en plichten tijdens de proeftijd? Arbeidsjurist Eindhoven informeert u graag over alles wat u moet weten over de proeftijd. Hoelang duurt de proeftijd? Wat mag tijdens de proeftijd? Is er iets misgegaan in de proeftijd of heeft u een andere vraag over de proeftijd in uw arbeidscontract? In alle gevallen kunt u onze hulp wel gebruiken! Vul het contactformulier in of stel uw vraag via Whatsapp of bel ons op 040-3035113.

Proeftijd arbeidsovereenkomst

Met de proeftijd kan uw werkgever uitvinden of u bij zijn bedrijf past en capabel is, terwijl de u kan uitvinden of u het werk leuk en interessant genoeg vindt om het langere tijd te doen. De proeftijd zorgt voor een mogelijkheid tot wederzijdse kennismaking, die zonder reden op elk moment beëindigd kan worden. Het kunnen beëindigen van de arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd kan echter enkel wanneer deze proeftijd geldig is overeengekomen. Het zal duidelijk zijn dat er regels aan de proeftijd zitten: een proeftijd van bijvoorbeeld 20 jaar zou immers het hele ontslagrecht omzeilen. Benieuwd of uw proeftijd geldig is overeengekomen? Arbeidsjurist Eindhoven checkt graag uw arbeidscontract.

Wettelijke voorwaarden proeftijd

Een proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn: heeft uw werkgever een proeftijd van één maand, dan kan u ook binnen die maand zélf opzeggen. De proeftijd werkt dus beide kanten op. Daarnaast moet de proeftijd schriftelijk worden overeengekomen. Dat kan zowel in de arbeidsovereenkomst als in de cao. Ook kan de proeftijd worden opgenomen in een andere regeling zoals een bedrijfsreglement of personeelsgids, maar in de arbeidsovereenkomst moet dan wel een verwijzing naar die regeling worden gemaakt.

De proeftijd is bedoeld als kennismakingsperiode

Voorwaarden proeftijd

De bovenstaande drie voorwaarden (gelijke proeftijd, schriftelijkheidsvereiste en maximumduur) worden aangevuld met een laatste voorwaarde: de proeftijd moet bedoeld zijn ter kennismaking (met het bedrijf en met de functie). Dat houdt dus in dat bij het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd géén nieuwe proeftijd kan worden overeengekomen als er een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangeboden.

Let op:

  • Gelijke proeftijd
  • Schriftelijkheidsvereiste
  • Maximumduur

Maximumduur proeftijd

De maximumduur van de proeftijd voor een arbeidsovereenkomst van minder dan twee jaar is één maand, terwijl de maximumduur van de proeftijd bij een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer (waaronder de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) maximaal twee maanden mag zijn. Bij een arbeidsovereenkomst van een half jaar of minder mag er géén proeftijd overeengekomen worden.

Nieuwe functie, opnieuw proeftijd mogelijk?

Wanneer het om een totaal andere functie gaat zou het echter wel mogelijk zijn. De proeftijd is dan om de werknemer kennis te laten maken met een nieuwe functie en om de werkgever te laten uitvinden of de werknemer geschikt is voor deze nieuwe functie. Ook wanneer een werknemer eerst als uitzendkracht aan het werk is geweest bij het bedrijf in dezelfde soort functie kan dat betekenen dat er reeds kennis is gemaakt en dat een proeftijd niet meer mogelijk is wanneer deze persoon direct in dienst treedt bij het bedrijf.

Proeftijdontslag

Wanneer een geldige proeftijd is overeengekomen kan de werkgever onmiddellijk van de werknemer af. Dat is óók het geval wanneer de werknemer ziek is (terwijl normaal gesproken ontslag tijdens ziekte niet mogelijk is). Ook de werknemer kan met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst opzeggen wanneer hij nog in de proeftijd zit, terwijl hij daar geen reden voor hoeft te geven. Bij proeftijdontslag hoeft er geen reden gegeven te worden. Iemand kan ‘gewoon’ ontslagen worden. Daar zitten wel grenzen aan: proeftijdontslag op basis van discriminatie of het schenden van het goed werkgeverschap kunnen leiden tot schadeplichtigheid van de werkgever. Dit zal enkel voorkomen wanneer de werkgever bijvoorbeeld schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het ontslag in de proeftijd op basis van discriminatie (of slecht werkgeverschap) is gegeven, anders is dit lastig te bewijzen.

Ongeldige proeftijd

Wanneer er niet voldaan is aan de voorwaarden, kan er geen geldige proeftijd overeengekomen worden. De wet zegt in bepaalde gevallen zelfs expliciet dat de proeftijd dan nietig is, de proeftijd is dan dus ongeldig. Dat houdt in dat er dan géén proeftijd is overeengekomen. Dat klinkt vreemd, want wanneer de proeftijd bijvoorbeeld te lang is lijkt het logisch dat hij wordt ingekort, terwijl de wet hem dan nietig verklaart. Bijvoorbeeld: wanneer drie maanden proeftijd in een jaarcontract is overeengekomen (slechts één maand is wettelijk toegestaan) zou dat kunnen worden omgezet naar één maand. Dat is niet het geval: wanneer de proeftijd te lang is, geldt hij in zijn geheel niet. Dit verschijnsel wordt de ‘ijzeren’ proeftijd genoemd. Uw proeftijd ongeldig? Vul het contactformulier in of stel uw vraag via Whatsapp of bel ons op 040-3035113.

Arbeidsjurist Eindhoven juridisch advies wettelijke proeftijd over o.a.

  • Mag mijn werkgever mij ontslaan in de proeftijd?
  • Hoe lang mag de proeftijd zijn?
  • Mag de proeftijd worden verlengd?
  • Moet de proeftijd in het contract staan?

Neem direct vrijblijvend contact op!

Wilt u weten of de proeftijd, het concurrentie-/relatiebeding en/of de cao-bepaling goed zijn opgenomen in uw contract? Laat uw gegevens achter op onze contactpagina of stel uw vraag via Whatsapp of bel ons op 040-3035113. Ook bent u altijd welkom bij ons op kantoor voor een gratis intakegesprek. Een afspraak maken kan vaak nog voor dezelfde of de volgende dag. Kortom, we helpen u graag verder!