Cao

Stel uw vraag over uw cao en ontvang advies op maat van Arbeidsjurist Eindhoven. Wij kunnen u juridisch advies en rechtsbijstand geven. Met onze inzet valt voor u als werknemer veel te winnen. Ontslag of een arbeidsconflict kunnen zich onverwacht aandienen, hoe sterk uw rechtspositie ook lijkt of hoe hoog uw functie ook is. Anderen beslissen over u. Daarom komen wij op voor uw belang en staat u er niet alleen voor. Bel ons op 040- 303 51 12 of laat uw gegevens achter op de contactpagina. U kunt ons ook een Whatsapp bericht sturen.

Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst die is aangegaan tussen een of meer werkgevers (of verenigingen van werkgevers) en een of meer verenigingen van werknemers, waarin voornamelijk arbeidsvoorwaarden worden geregeld. Meestal is er sprake van een zogenaamde ‘minimum-cao’, waarbij van de regels in de cao mag worden afgeweken, maar enkel in het voordeel van de werknemer (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ‘standaard-cao’, waarvan nooit mag worden afgeweken).

Algemeen verbindend verklaring cao

Een cao is een overeenkomst die wordt gesloten tussen twee partijen, de vakbond en de werkgevers(organisatie). Dat wil dus ook zeggen dat de rechten en plichten uit die cao in beginsel ook slechts voor deze twee partijen gelden. Wanneer een cao wordt afgesloten tussen FNV Bondgenoten en een werkgeversorganisatie waarvan taxicentrale A, B en C lid zijn, dan wil dat zeggen dat A, B en C zich aan de cao moeten houden. Werkgever D, die geen partij was, hoeft dat normaal gesproken niet.

Gevolgen AVV cao?

De uitzondering op die regel is de zogenaamde Algemeen Verbindend Verklaring van een cao. Deze algemeen verbindend verklaring kan worden verzocht door één of meer werkgevers(organisaties), of door één of meer vakbonden die partij zijn bij de cao. Het gevolg van algemeen verbindend verklaring is dat vanaf dat moment alle soortgelijke arbeidsovereenkomsten (van dezelfde soort arbeid) ook onder de cao vallen. Dat wil dus zeggen dat werkgevers zich aan de plichten van de cao moeten houden, in bovenstaand geval dus ook werkgever D. De algemeen verbindend verklaring kan maximaal twee jaar duren. Daarna moet een nieuw verzoek worden ingediend.

Deskundig in het cao-recht, duidelijk advies rechten en plichten

Onder welke cao valt u?

Een flink aantal beroepsgroepen heeft al een collectieve arbeidsovereenkomst, zoals de CAO kleinmetaal, de CAO hoveniersbedrijf en de CAO zorgverzekeraars. Ook hebben sommige bedrijven een eigen cao, zoals de CAO Coca Cola Enterprises of de CAO Heineken. Onder welke specifieke cao een bepaalde werknemer valt ligt aan de sector waarin de werknemer werkzaam is. Tevens ligt het er uiteraard aan of een werkgever is gebonden aan een bepaalde cao. Een overzicht van de belangrijkste geldende collectieve arbeidsovereenkomsten is bijvoorbeeld te vinden op de websites van vakbonden (zoals Abvakabo en FNV Bondgenoten). Benieuwd onder welke cao u valt? Vul dan het contactformulier in of stel uw vraag via Whatsapp of bel ons op 040-3035113.

Arbeidsjurist Eindhoven, adviseert o.a. over de volgende onderwerpen:

Houdt uw werkgever zich niet aan de cao?

Wanneer er een cao bestaat voor uw functie, moet die worden nageleefd. U kunt uw werkgever aanspreken op het feit dat hij de bepalingen uit de cao moet naleven, maar u kunt tevens uw werkgever in rechte aanspreken wanneer hij de cao niet naleeft. U kunt contact opnemen met een van onze adviseurs om u bij te staan bij het cao-recht.

Tarieven rechtsbijstand Arbeidsjurist?

Arbeidsjurist Eindhoven levert wat nodig is, ook buiten kantooruren. U bent te allen tijde welkom op het kantoor voor een vrijblijvend en kosteloos intake gesprek. Wij werken uitsluitend op basis van een vooraf afgesproken uurtarief. Door onze ervaring kunnen wij desgewenst een inschatting maken hoeveel tijd het uitvoeren van uw opdracht globaal kost. Binnen onze praktijk hebben veel zaken spoed en deze worden altijd al zo snel mogelijk afgehandeld, natuurlijk zonder concessies te doen aan zorgvuldigheid. 

Verzekerd voor rechtsbijstand?

Het is voor rechtsbijstandverzekeraars tegenwoordig wettelijk verplicht om de vrije advocaatkeuze te bieden als er een procedure gevoerd moet worden. U heeft in dat geval, als verzekerde, recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat van uw keuze. Hierbij hoeft het niet per se te gaan om procedures waarbij u verplicht een advocaat in de arm moet nemen; ook bij zaken voor de kantonrechter of bestuursrechter kunt u zelf uw advocaat kiezen. Wilt u graag uw eigen advocaat kiezen en heeft u vragen over vrije advocaatkeuze of over uw polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering? Neem vandaag nog contact op met Arbeidsjurist Eindhoven, stuur ons een appje: wij regelen de rest! We kijken met u mee en geven advies over de stappen die u kunt nemen. Verder ondersteunen we u graag in de correspondentie tussen u en de rechtsbijstandsverzekeraar.

Rechtsbijstand arbeidsrecht nodig?

Advies over cao-recht in Eindhoven? Neem contact op met Arbeidsjurist Eindhoven. Arbeidsverhoudingen begrijpen we tot in de kern en de wettelijke regels en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht kennen we goed. Bent u op zoek naar deskundig arbeidsrechtelijk advies in Eindhoven? Leg uw juridische uitdaging dan kosteloos aan ons voor. Bel ons op 040- 303 51 13 of laat uw gegevens achter op de contactpagina. U kunt ons ook via Whatsapp bereiken!