Arbeidsomstandigheden

Vragen over arbeidsomstandigheden? Arbeidsjurist Eindhoven helpt u graag verder. Wie veilig, gezond en met plezier werkt, valt minder snel uit. Werknemers moeten goed, gezond en gemotiveerd kunnen werken. De werkgever moet zorgen voor arbeidsomstandigheden die dit mogelijk maken. Arbeidsomstandigheden niet op orde? Wij adviseren u over arbowetgeving, uw rechten en plichten en staan u met raad en daad bij. Neem contact op voor een gratis eerste adviesgesprek. Bel ons op 040-3035113 of stuur een Whatsapp bericht.

Arbowet, veilig en gezond werken

Volgens de Arbowet moet de werkgever zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Om dat te bereiken moet hij een beleid voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De werkgever moet volgens de Arbowet de arbeid zodanig organiseren dat er geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Uw veiligheid en gezondheid staat altijd voorop!

Voorkomen gevaren en risico’s

Gevaren en risico’s moeten bij de bron worden voorkomen of beperkt. Er moeten daarnaast doeltreffende maatregelen worden getroffen voor ongeval situaties en werknemers moeten weten welke stappen ze moeten ondernemen in geval van gevaar. Monotone en tempo gebonden arbeid moeten zoveel mogelijk worden vermeden, net als psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pesten, stress door werkdruk). Wordt u gepest of gediscrimineerd op het werk? Neem direct contact op met Arbeidsjurist Eindhoven voor hulp en professionele begeleiding. U kunt ons ook benaderen via Whatsapp.

Voorkom psychosociale arbeidsbelasting, neem contact op als u last heeft van:

  • Werkdruk
  • Ongewenste omgangsvormen zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld
  • Gezondheidsklachten door psychische overbelasting

Risico’s en arbeidsongevallen

Risico’s die bestaan in de onderneming moeten worden geïnventariseerd en worden geëvalueerd door de werkgever. Daarbij worden beschrijvingen van de gevaren en van de risico beperkende maatregelen gemaakt, die ter beschikking moeten worden gesteld aan de werknemers die het betreffende werk uitvoeren. Zij moeten tevens worden geïnstrueerd over de werking van beschermingsmiddelen. De werkgever moet ten slotte volgens de Arbowet controleren dat de werknemers volgens de voorschriften werken en dat zij de beschermingsmiddelen correct gebruiken. Eventuele ongevallen die alsnog gebeuren en leiden tot de dood, tot zwaar letsel of een ziekenhuisopname moet de werkgever volgens de Arbowet melden bij de arbeidsinspectie. Daarnaast moet de werkgever een lijst bijhouden van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval? Neem direct contact op met een letselschadejurist van Arbeidsjurist Eindhoven.


Arbeidsongeval overkomen?

Arbeidsjurist Eindhoven werkt alleen voor slachtoffers, niet voor verzekeringsmaatschappijen. Uw belang als slachtoffer staat bij ons voorop! Wij zijn specialist in letselschade en arbeidsrecht. Hebt u letselschade opgelopen? Dan hebt u vaak recht op schadevergoeding. Neem contact op voor gratis letselschadeadvies. Wij zijn het gewend om snel te schakelen. Als u dat wenst, dan heeft u al binnen 24 uur een afspraak bij ons op kantoor. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Vul het contactformulier in of stel uw vraag via Whatsapp of bel ons direct op 040-3035113

Advies over arbeidsomstandigheden?

Bent u van mening dat de regels uit de Arbowetgeving niet of niet goed worden nageleefd? Heeft u problemen met uw werkgever? Arbeidsjurist Eindhoven helpt u. Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht. Arbeidsrechtconflicten ontstaan aan de lopende band. Wij leveren maatwerk. Neem contact op met een van onze specialisten in arbeidsrecht. Vul het contactformulier in of stel uw vraag via Whatsapp of bel ons direct op 040-3035113. Het eerste gesprek is altijd gratis!