Arbeidsconflict

Vrijwel iedereen krijgt er ooit mee te maken: een arbeidsconflict. De impact van een conflict op het werk is doorgaans groot en vaak lopen de emoties hoog op. Dit gaat soms zo ver dat het conflict ook de gezondheid beïnvloedt. Arbeidsjurist Eindhoven staat u daarom graag te woord. Wij zijn het gewend om in dergelijke situaties snel te schakelen. Als u dat wenst, dan heeft u al binnen 24 uur een afspraak bij ons op kantoor. Vul direct het contactformulier in of bel ons op 040-303 51 13 en leg uw kwestie voor aan een specialist. 

Ziekte of arbeidsconflict?

Het is van belang om een onderscheid te maken tussen ziekte en arbeidsconflict. Bij ziekte moet immers gere-integreerd worden en heeft u altijd recht op (gedeeltelijke) loondoorbetaling. De bedrijfsarts is de enige die kan beoordelen of een werknemer arbeidsgeschikt is. Bij een arbeidsconflict heeft u niet altijd recht op loondoorbetaling, maar enkel wanneer het arbeidsconflict: 1) voor ziekte zorgt als u weer aan het werk gaat, 2) de situatie aan uw werkgever toe te schrijven is én 3) dat u uw volledige medewerking verleent aan het oplossen daarvan.

Arbeidsconflict oplossen

Een arbeidsconflict met uw werkgever of collega kan de werksfeer goed verpesten. Het is verstandig om op korte termijn te werken aan een oplossing van het arbeidsconflict. Die oplossing ziet er in elke situatie anders uit en varieert van een enkel gesprek met uw werkgever tot zelfs een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Of het nu gaat om een schorsing, achterstallig loon of een officiële waarschuwing, we zorgen ervoor dat u weet wat uw rechten zijn en komen direct voor u in actie. Als het richting beëindiging van de arbeidsovereenkomst gaat kunnen wij voor u over de beëindigingsvoorwaarden onderhandelen.

Onderhandelen, oplossen en beëindigen conflicten

Verplichtingen arbeidsconflict

Als u zich ziek meldt na een conflict op het werk, spreken advocaten en juristen vaak van ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’. In de meeste gevallen zal er dan sprake van zijn dat u niet echt ziek bent, maar dat er sprake is van een arbeidsconflict. In dat geval zal de bedrijfsarts volgens de zogeheten ‘STECR-richtlijnen’ veelal een afkoelingsperiode van 2 weken adviseren. Het is de bedoeling dat partijen in die 2 weken het conflict proberen op te lossen en dat u na die 2 weken weer aan het werk gaat. Dit legt een serieuze verplichting op u en uw werkgever. U zult zich beiden moeten inzetten om het bestaande conflict op te lossen, desnoods via mediation. Arbeidsjurist Eindhoven staan ook geregeld werknemers bij in een mediationtraject.

Kunnen wij u helpen?

Door ons tijdig in te schakelen wordt u veel zorg uit handen genomen. Wij vertellen u precies waar u staat en welke rechten en plichten u heeft. Op een complex rechtsgebied met ingewikkelde regelgeving die aan continue verandering onderhevig is, is dat geen overbodige luxe. Onze arbeidsjuristen zijn ervaren onderhandelaars. Ook over aanvullende vergoedingen bij een verstoorde arbeidsverhouding. Leg uw kwestie vrijblijvend voor aan een specialist! Vul het contactformulier in of bel ons op 040-303 51 13.