Arbeidsvragen bij ziekte

Wij pakken uw arbeidsrechtelijke vraagstukken met beide handen aan, voorkomen problemen, bemiddelen bij arbeidsconflicten en, indien nodig, procederen wij voortvarend voor het beste resultaat.
Plan kosteloos adviesgesprek

Arbeidsongeschikt

Arbeidsjuristen die u op heldere wijze informeren over uw rechten en plichten.
Gratis adviesgesprek
Gratis intakegesprek
Arbeidsjuristen waarmee u vrijblijvend kunt sparren over uw mogelijkheden. Vooraf duidelijke afspraken maken over de werkzaamheden.
Plan gratis intakegesprek
Previous
Next

Langdurige ziekte kan voor zowel werknemer als werkgever erg vervelend zijn. Voor een werkgever kan het de bedrijfsvoering lastig maken en spanningen opleveren op de werkvloer. Als werknemer is het natuurlijk erg vervelend niet te kunnen werken. Maar, vaak weten werkgever en werknemer niet precies wat de rechten en plichten zijn bij langdurige ziekte. Hier leest u de belangrijkste zaken om rekening mee te houden. Komt u er samen met de betrokken partijen niet uit? Onze arbeidsjurist bespreekt de zaak met u, bestudeert alle documenten en beoordeelt uw situatie. Arbeidsjurist Eindhoven behartigt uw belangen. Laat uw gegevens achter op onze contactpagina of stel uw vraag via Whatsapp of bel 040-3035113. Ook bent u altijd welkom bij ons op kantoor voor een gratis intakegesprek. Een afspraak maken kan vaak nog voor dezelfde of de volgende dag. Kortom, we helpen u graag verder!

Voorwaarden

Advies en begeleiding bij ziekte, ontslag, reorganisatie, sociaal plan, bedingen over concurrentie, cao’s en het het relatiebeding. Wij onderhandelen de beste voorwaarden voor u uit.

Contract

Juridisch advies en begeleiding bij het aangaan of beëindigen van een arbeidsovereenkomst, contract van bepaalde of onbepaalde tijd. Wij onderhandelen altijd de beste voorwaarden voor u uit.

Ontslag

Het kan natuurlijk gebeuren: uw werkgever wil de arbeidsrelatie beëindigen, of u moet een werknemer ontslaan. En hoe vervelend dat ook is, u kunt er maar beter goed op voorbereid zijn.

Rechten & plichten bij langdurige ziekte

U bent ziek en dat is vervelend. Misschien werkt u hierdoor niet of maar gedeeltelijk. De gevolgen voor uw inkomen en re-integratie hangen af van uw situatie. Alle eerder besproken rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is ingesteld om het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen, door snel en efficiënt in te grijpen. Alle rechten en plichten die werknemer en werkgever hebben bij ziekte zijn hier in dus vastgelegd, zoals het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) en het bijhouden van een re-integratiedossier. Alles weten over de Wet Verbetering Poortwachter? Klik dan hier.

Gratis adviesgesprek

U bent welkom voor een gratis adviesgesprek op ons kantoor aan de Stratumsedijk 6 in Eindhoven.
We hebben namelijk oprechte interesse in wie u bent en willen u graag leren kennen. Want alleen dan kunnen we u helpen en een advies geven dat écht bij uw persoonlijke situatie en wensen past.

Verplichtingen werknemers bij ziekte

Als werknemer heb je in de eerste twee jaar van de ziekte recht op minimaal 70% van het loon. Een werkgever moet u dus doorbetalen, ook als u niet aan het werk bent. Ook mag uw werkgever u niet ontslaan tijdens de eerste twee jaar van de ziekte, tenzij dit een andere reden heeft dan de ziekte. Verder bent u verplicht zich in te spannen voor de re-integratie. Precies weten wat de rechten en plichten zijn van zowel werknemer als werkgever? Klik dan hier.

Re-integratieverplichtingen werkgever bij ziekte

Als werkgever heeft u een aantal plichten wanneer een werknemer langdurig ziek is. Zo moet u zich inspannen voor de re-integratie van de werknemer in uw bedrijf. Dit doet u bijvoorbeeld door samen met de werknemer af te spreken dat de werknemer minder uren gaat werken, of een ander takenpakket krijgt. Ook moet u minimaal 70% van het loon doorbetalen gedurende de eerste twee jaar. U mag de werknemer niet ontslaan op gronde van de ziekte in de eerste twee jaar. Dit mag wel als het gaat om een andere reden voor ontslag. Alles weten over de rechten en plichten van een werkgever bij langdurige ziekte? Klik dan hier.

Hoe we te werk gaan..

Wij willen u graag leren kennen en u wilt natuurlijk weten wie wij zijn. We komen er snel genoeg achter of wij u kunnen bieden wat u verwacht. Onze arbeidsjuristen verwelkomen u graag voor een eerste adviesgesprek.

Juridisch advies is geen simpele druk op de knop, maar het resultaat van een gedegen inventarisatie van uw wensen en mogelijkheden. We zetten belangrijke aspecten samen met u op een rijtje. De arbeidsjurist neemt hiervoor de tijd in het eerste kennismakingsgesprek dat altijd volledig gratis en vrijblijvend is. U zit nergens aan vast!

Als het tussen u en de arbeidsjurist ‘klikt’ en wij u goed van dienst kunnen zijn, dan ontvangt u van ons een passend voorstel. We baseren het adviestraject altijd op uw doelen en mogelijkheden. Wij hechten daarbij meer belang aan een realistische benadering dan aan het scheppen van te hoge verwachtingen. Als u zich hierin kunt vinden, dan gaan we voortvarend met de advisering en begeleiding aan de slag. Dat is het uitgangspunt van onze heldere juridische dienstverlening. 

Vanaf dit moment ontzorgen wij u en zorgen dat alles van a tot z geregeld is. Uw arbeidskwestie handelen wij snel en goed af. Deze actieve werkwijze heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. 

Voor, tijdens en na de het adviestraject zijn wij graag uw aanspreekpunt. Onze samenwerking levert al lange tijd uitsluitend tevreden ­klanten op. Voor onze klanten zetten wij dat ene stapje extra dat nu juist in veel zaken het verschil maakt. Uw zaak is bij ons in goede handen.

Conflict tijdens ziekte

Zowel werknemer als werkgever kunnen tijdens de re-integratie een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV, wanneer er conflicten ontstaan tijdens de arbeidsongeschiktheid. Zo kan het voorkomen dat een werkgever vindt dat de werknemer zich niet genoeg inspant voor de re-integratie bij ziekte. Wanneer het UWV het daar mee eens is mag een werkgever sancties opleggen, zoals het stopzetten van het loon. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een werknemer vindt dat de werkgever niet genoeg doet aan de re-integratie. Ook dan kan een deskundigenoordeel worden aangevraagd. Mocht het UWV oordelen dat de werknemer gelijk heeft, krijgt de werkgever een loonsanctie. Dit houdt in dat de tijd waarin het loon door betaald moet worden verlengd zal worden, vaak met een jaar of zelfs langer.

Actief voor werknemers en bedrijven

Uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst is het enige contract waar drie partijen bij betrokken zijn: de uitzender, werknemer en inlener. Hierbij is de werknemer dus in dienst van de uitzender (het uitzendbureau) terwijl deze beschikbaar wordt gesteld bij de inlener onder diens toezicht. De uitzender heeft in dit geval de verplichting het loon te betalen, en de inlener voorziet de werknemer van leiding en arbeidsinstructies. Bij een uitzendovereenkomst heeft zowel de werknemer als de werkgever meer rechten en plichten naarmate de duur van de samenwerking vordert. Dit heet ook wel het fase-systeem. Precies weten welke rechten en plichten u heeft in de verschillende fasen, of meer informatie over de uitzendovereenkomst? Klik dan hier.

vragen over verplichtingen bij ziekte?

Gratis eerste advies

Heeft u vragen over uw rechten en plichten bij langdurige ziekte? Wil u precies weten waar u aan toe bent? Arbeidsjurist Eindhoven adviseert werknemers en werkgevers bij langdurige ziekte, zodat u zo snel mogelijk weer aan de slag kunt en alle rechten en plichten nageleefd worden.

Vul het contactformulier in, stel uw vraag via Whatsapp of bel ons op het nummer 040- 303 51 13. Liever langskomen voor een vrijblijvend gesprek? Dat kan natuurlijk ook! Maak dan snel aan afspraak.

Neem contact met op