30% regeling & ontslag

Het ontslag en de 30% regeling voor werknemers uit het buitenland.

Arbeidsjurist Eindhoven staat klaar om je te helpen.

30% op ontslagvergoeding?

30% regeling van toepassing op ontslagvergoeding? Het antwoord op deze vraag is: nee. De 30% regeling is niet van toepassing op de ontslagvergoeding. Ook niet op de wettelijke transitievergoeding. Voor de toepassing van de 30% regeling dient sprake te zijn van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Omdat een ontslagvergoeding loon uit vroegere dienstbetrekking betreft, is de 30% regeling niet van toepassing.

Arbeidsovereenkomst

Juridisch advies en begeleiding bij het aangaan en/of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde tijd. Wij onderhandelen altijd de beste voorwaarden voor jou uit.

Ziekte & re-integratie

Langdurige ziekte kan voor zowel werknemer als werkgever erg vervelend zijn. Onze arbeidsjurist bespreekt de zaak, bestudeert alle documenten en beoordeelt jouw situatie. Professionele begeleiding bij re-integratie.

Vaststellingsovereenkomst

Het kan natuurlijk gebeuren: jouw werkgever wil de arbeidsrelatie beëindigen en heeft een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Hoe vervelend dat ook is, een goede voorbereiding is belangrijk.

30% regeling vrijstelling van werk

De 30%-regeling kan niet toegepast worden als er feitelijk geen werkzaamheden voor het bedrijf meer worden verricht. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is sprake van loon uit vroegere dienstbetrekking wanneer tegenover de vergoeding geen direct aanwijsbare arbeid staat. Wanneer de werknemer loon ontvangt zonder dat daar arbeid tegenover staat, zoals bij een vrijstelling van werkzaamheden of non-actiefstelling, is dat dus loon uit vroegere dienstbetrekking.

Hoe gaan wij te werk?

Wij willen jou graag leren kennen en jij wilt natuurlijk weten wie wij zijn. Dat kan! We komen er snel genoeg achter of wij jou kunnen bieden wat jij verwacht. Onze arbeidsjuristen verwelkomen jou graag voor een eerste adviesgesprek.

Juridisch advies is geen simpele druk op de knop. Het gaat om het resultaat van een nauwkeurige inventarisatie van jouw wensen en mogelijkheden. Hier nemen wij dan ook uitgebreid de tijd voor en zetten we alle belangrijke aspecten samen met jou op een rijtje. Onze arbeidsjuristen nemen hier uitgebreid de tijd voor tijdens het eerste gesprek. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Je zit nergens aan vast!

Als het ‘klikt’ en wij jou goed van dienst kunnen zijn, dan ontvang je van ons een passend voorstel. We baseren het adviestraject altijd op jouw doelen en mogelijkheden. Wij hechten daarbij meer belang aan een realistische benadering dan aan het scheppen van te hoge verwachtingen. Kun jij je hierin vinden? Dan gaan wij actief aan de slag met de begeleiding. Dát is het uitgangspunt van onze heldere juridische dienstverlening.

Vanaf dit moment zullen wij jou ontzorgen. Wij duiken van A tot Z in jouw arbeidskwestie en zorgen ervoor dat deze snel en goed wordt afgehandeld. De actieve werkwijze die wij hanteren, heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. Neem gerust een kijkje bij onze recensies op het internet.

Voor, tijdens en na het adviestraject zijn wij jouw aanspreekpunt. Onze samenwerking levert al lange tijd uitsluitend tevreden ­klanten op. Wij zetten dat ene stapje extra dat juist in veel zaken het verschil maakt. Jouw zaak is bij ons in goede handen. 

30% regeling nieuwe werkgever

Let goed op wanneer je gebruik wilt blijven maken van de 30% regeling bij een nieuwe werkgever. Je dient dan uiterlijk binnen 3 maanden een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten. Dit is een harde en niet oprekbare termijn. Voor expats is het dus belangrijk om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen 3 maanden een nieuwe werkgever te vinden. Als dit niet lukt, dan vervalt de 30% regeling.

FAQ

Vragen rondom de 30% regeling.

Als je in Nederland komt werken, maak je extra kosten. De kosten om te voorzien in het levensonderhoud kunnen hoger zijn in Nederland. Als je aan een aantal voorwaarden voldoet, dan kan de werkgever 30% van het bruto loon belastingvrij aan jou uitbetalen. Over 30% wordt dan geen inkomstenbelasting geheven.

Voorbeeld: Voorbeeld: het loon inclusief de vergoeding is € 100.000. De onbelaste vergoeding van extraterritoriale kosten is maximaal 30% x € 100.000 = € 30.000.

Door het toepassen van de 30%-regeling wordt het brutoloon verlaagd. 30% van uw belastbaar loon wordt namelijk als onbelaste vergoeding uitgekeerd. Een verlaging van het brutoloon kan gevolgen hebben voor pensioengrondslag en eventuele uitkeringen en toeslagen, zoals WW-uitkering en huurtoeslag. Zodra de toepassing van de regeling verloopt, kan een terugval in het netto inkomen plaatsvinden.

Je kunt de 30% regeling laten toepassen door een werkgever als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

  1. Er dient sprake te zijn van een dienstbetrekking op basis van een arbeidsovereenkomst;
  2. De werknemer dient over een specifieke deskundigheid te beschikken.
  3. Het salaris dient in het jaar 2021 minimaal € 38.961 bruto (exclusief 30% regeling) te zijn. 
  4. Om gebruik te kunnen maken van de 30%-regeling, dien je 24 maanden voor de eerste werkdag in Nederland, hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens af te hebben gewoond. 
  5. Als laatste voorwaarde geldt dat een geldige beschikking 30% regeling moet zijn verstrekt. De datum van afgifte bepaalt hoe lang de beschikking geldig is. 

De einddatum van de 30%-regeling staat op de beschikking en zal in beginsel de datum van afgifte van de beschikking + 5 jaar zijn. De beschikking wordt namelijk in beginsel afgegeven voor een periode van 5 jaar. Het kabinet heeft de looptijd van de 30%-regeling in 2019 ingekort van maximaal 8 naar 5 jaar. 

Bij zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof blijf je recht houden op de toepassing van de 30% regeling. De overheid vindt het onwenselijk dat mensen door zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof geen recht meer hebben op de toepassing van de 30% regeling. Voor de berekening van het bruto jaarinkomen dien je uit te gaan van het jaarinkomen alsof er geen verlof is opgenomen.

Indien je in het bezit bent van een beschikking 30% regeling en je wordt werkloos, dan verlies je jouw recht op de 30% regeling. Echter, de 30% regeling blijft van toepassing voor de resterende duur indien je binnen 3 maanden gaat starten bij een nieuwe werkgever (en aan het salarisvereiste blijft voldoen).

Een ww uitkering wordt door het UWV berekend over het brutoloon min de 30%-regeling. Dit betekent dat een eventuele ww uitkering lager uitvalt.

Arbeidsrecht advies

Heb jij vragen over de 30% regeling of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Arbeidsjurist Eindhoven adviseert werknemers en werkgevers bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Ook bij ontslag zijn we je graag van dienst. Geen nare verassingen, maar heldere afspraken.